Skuffelse og sinne over nedleggelser i Forsvarets Musikk ⋆ Kontekst
FORESLÅTT NEDLAGT: Marinemusikken i Horten.
FORESLÅTT NEDLAGT: Marinemusikken i Horten. Foto: Jon A. Klasbu

Skuffelse og sinne over nedleggelser i Forsvarets Musikk

63 musikerstillinger kuttes dersom Forsvarets musikkorps i Trondheim og Horten legges ned i 2017, slik regjeringen foreslår. Korpsmiljøet er opprørt.

Nedleggelsen av korpsene skal gjennomføres snarest mulig og senest innen 31. desember 2017, dersom regjeringen får det som den vil.

– Jeg er sjokkert over at regjeringen vil legge ned to så viktige kulturinstitusjoner i distriktene. Dersom forslaget om å omstrukturere Forsvarets musikk blir vedtatt i Stortinget, vil det bety en rasering av det profesjonelle musikklivet både i Forsvaret og i distriktene. Mange arbeidsplasser vil forsvinne og komponister, dirigenter og musikere i hele landet vil merke dette. Norsk musikk vil kort sagt bli svekket, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

Den politiske ledelsen i MFO er allerede i gang med lobbyarbeid mot Storting, fylkespolitikere og andre kulturorganisasjoner for å hindre at forslaget får politisk støtte i Stortinget.

– Vi samarbeider også tett og godt med Norges offisersforbund og deres tillitsvalgte, sier Rian.

MFO-lederen mener det er urimelig at nedleggelsen av Forsvarets musikk blir satt opp mot forsvarsevnen, og han ber lokalpolitikere om å gi klar beskjed til sine stortingspolitikere om at nedleggelsen av to militærkorps ikke er akseptabelt.

– Luftforsvarets musikkorps har en svært viktig rolle for korpsbevegelsen i hele Trøndelagsområdet, og det vil være et stort tap for regionen om korpset legges ned, sier han.

Han understreker også at Kongelige Norske Marines Musikkorps i Horten er det eneste profesjonelle kulturensemblet i Vestfold og sier at det er svært trist at dette korpset forsvinner.

Tre sterke korps

Det ble i dag klart at regjeringen går inn for å kutte Forsvarets musikkorps og musikkinspektorat i Trondheim og Horten. Regjeringen argumenterer med at dagens struktur på fem profesjonelle korps har en betydelig overkapasitet i forhold til Forsvarets og statens behov: «Forsvarets behov utgjør rundt 40 prosent av korpsenes nåværende totale kapasitet», står det i proposisjonen. Der går det også frem at regjeringen vil at Forsvarets musikk skal være dimensjonert for oppdrag knyttet til Kongehus, Storting og regjering.

Thomas Andersen, MFOs tillitsvalgt i Kongelige Norske Marines Musikkorps i Horten er svært skuffet over forslaget. Han er nå beredt på å kjempe videre for at forslaget ikke får gjennomslag.

– Korpset har bred støtte i lokalbefolkningen og hos politikere i distriktet, og vi skal kjempe videre for å bestå. Vi er det eneste profesjonelle ensemblet mellom Oslo og Kristiansand og er Forsvarets positive ansikt utad. Jeg tror ikke forsvarsevnen til Norge blir bedre med at vi legges ned, tvert om, sier Andersen.

Han er svært overrasket over at regjeringen kun ønsker å bevare Forsvarets musikk til å dekke seremonielle behov. Han forteller at marinemusikken i forrige uke tok fire oppdrag i Oslo for å avlaste Stabsmusikken.

– De som har utarbeidet forslaget om kutt, kan ikke ha hatt andre ting i hodet enn økonomi, sier han.

Kommandørkaptein Truls Sanaker i Marinemusikken i Horten reagerer på at regjeringen nå innfører en ny definisjon av oppdraget til Forsvarets musikk, ved å dreie det mot innadrettet virksomhet.

– Det bryter med en 200 år lang tradisjon, hvis Forsvarets musikk kun skal dekke Forsvarets eget behov og oppdrag tilknyttet Kongehuset, Storting og regjering. Påstanden om at Forsvarets musikk har en overkapasitet på 60 prosent i forhold til behovet, faller også helt og fullt med det som tidligere er definert som det korpsene skal drive med. Vi håper nå at politikerne på Stortinget ser den samfunnsnyttige funksjonen til korpsene og den kulturpolitiske verdien de har, slik at dette forslaget legges vekk og fem korps får bestå, sier Sanaker.

Han mener det for Norge også vil være billigst å videreføre korpsene som del av Forsvaret.

– Erfaringene med å gjøre Forsvarets Musikkorps Østlandet om til Det Norske Blåseensemblet i 2001 og legge driften under Kulturdepartmentet, tilsia at utgiftene økte med vel en tredjedel, sier han.

Kan spare 80 årsverk

Under regjeringens fremlegging av Forsvarets langtidsplan i dag, sa statsminister Erna Solberg at regjeringen må prioritere knallhardt for å bruke pengene der det er mest effektivt.

Den anbefalte strukturen for Forsvarets musikkorps vil ha et innsparingspotensial på 80 årsverk og inntil 70 millioner kroner per år fra 2021.

– De sikkerhetspolitiske rammebetingelsene er mer utfordrende enn på lenge, og det er nødvendig å styrke vår forsvarsevne. For å nå målene i langtidsplanen, er det nødvendig å prioritere knallhardt i forsvarssektoren. Det gjelder også innenfor kultur. Forsvarets musikk skal fremdeles ha tre sterke korps og nesten 100 ansatte, sier Birgitte Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Kommandørkaptein i Forsvarets musikk, Arnstein Lund sier til Musikkultur at han ennå ikke har analysert fullt ut hva den nye strukturen med Forsvarets musikk innebærer og at han i tråd med Forsvarssjefens ønske først vil kommentere regjeringens forslag på mandag.

Ber kulturministeren ta ansvar

MFO vil be kulturministeren om å ta økonomisk ansvar for korpsene dersom de faktisk blir lagt ned etter vedtak i Stortinget.

– Vi vil be ministeren sørge for videreføring av korpsene i Horten og Trondheim etter modell av Blåseensemblet i Halden, sier Hans Ole Rian.

Han påpeker at modellen for Blåseensemblet i Halden er tilsvarende de fleste kulturinstitusjoner rundt om i landet som ikke har nasjonal-status, og som mottar 70 prosent finansiell støtte fra staten og 15 prosent hver fra fylke og kommune.