Skal forske på læringsutbyttet av musikkundervisning. Har fått 11,8 millioner av Forskningsrådet ⋆ Kontekst
SER FRAM TIL Å STARTE: – Vi skal sammenligne tre grupper som får forskjellig musikkundervisning over ett år. Vi utarbeider tydelige måleindikatorer, og måler både før og etter året med undervisning, forteller professor og prosjektleder Jens Knigge.
SER FRAM TIL Å STARTE: – Vi skal sammenligne tre grupper som får forskjellig musikkundervisning over ett år. Vi utarbeider tydelige måleindikatorer, og måler både før og etter året med undervisning, forteller professor og prosjektleder Jens Knigge. Foto: Nina Kjeøy/Nord universitet

Skal forske på læringsutbyttet av musikkundervisning. Har fått 11,8 millioner av Forskningsrådet

Vi veit lite om elevers læringsutbytte av musikkundervisning. Nå skal kunnskapshull tettes. Norges forskningsråd bevilger 11,8 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal undersøke hva elever i grunnskolen og kulturskolen lærer av ulik type musikkundervisning.

Professor og prosjektleder Jens Knigge, ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag på Nord universitet i Levanger, ser fram til å starte arbeidet.

– Vi veit rett og slett altfor lite om hva elevene kan etter et år med musikkundervisning. Det fins hypoteser om effekten av musikkundervisning, men vi har lite forskning som viser læringsutbyttet. Vi trenger mer kunnskap, fastslår professoren i en pressemelding fra Nord universitet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nord universitet, Norsk kulturskoleråd, Kristiansand kommune, Levanger kommune, Trondheim kommune, Universitetet i Agder og NTNU. 6,5 millioner kroner av de 11,8 millioner kronene går til Nord universitet.

• Les også: Ny studie: Musikkelever gjør det langt bedre i matte, språk og realfag

Skal følge 300 elever over ett år

Gjennom prosjektet er forskerne både interessert i å se på det musikkfaglige læringsutbyttet og læring som ikke er direkte knyttet til det musikkfaglige. Det kan for eksempel være sosial atferd, klassemiljø og gruppedynamikk.

– Vi skal sammenligne tre grupper som får forskjellig musikkundervisning over ett år. Vi utarbeider tydelige måleindikatorer, og måler både før og etter året med undervisning, sier Knigge.

• Les også: – Mer midler til forskning på kultur

Instrumentopplæring vs. mer teori

To av gruppene får systematisk opplæring i et instrument, står det i pressemeldingen. Den ene gruppa skal i løpet av året lære å spille fiolin. Den andre gruppa skal lære å spille instrumentet dood, en blanding av blokkfløyte og klarinett. Instrumentet er ikke like teknisk krevende som fiolin. 

Den tredje gruppa får «vanlig» musikkundervisning på femte trinn. Her følges læreplanen, undervisningen innebærer noe sang, komponering, litt notelæring, litt teori og litt hørelære. Undervisningen er med andre ord noe mer teoretisk og inkluderer ikke systematisk opplæring på et instrument.

• Les også: Ny studie: Musikk bidrar til å bygge opp hjernen til for tidlig fødte babyer

Snarlig oppstart

Planleggingen settes i gang i 2021, selve gjennomføringen foregår i 2022 til 2023. Forskningsprosjektet har fått tittelen «Outcomes of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble – Teaching Music in Cooperation between Primary and Music Schools».