Skal bygge norske stjernedirigenter ⋆ Kontekst
Prøvedireksjon: Ti kandidater ble plukket ut til prøvedireksjon med Trondheim symfoniorkester. De fem i siste runde var alle mellom 20 og 25 år.
Prøvedireksjon: Ti kandidater ble plukket ut til prøvedireksjon med Trondheim symfoniorkester. De fem i siste runde var alle mellom 20 og 25 år. Foto: Sven Erik Knoff

Skal bygge norske stjernedirigenter

Ingen av landets symfoniorkestre har norsk sjefsdirigent. Programmet Opptakt skal bygge opp norske dirigent-talenter, og Nils Erik Måseidvåg er en av to som er plukket ut til å bli norsk maestro.

Utviklingsprogrammet Opptakt:

De norske symfoniorkestrene og utdanningsinstitusjonene har gått sammen for å gi landets største dirigent-talenter mulighet til å etablere en karriere som orkesterdirigent på høyeste nivå.

Etter prøvedirigering i Trondheim symfoniorkester forrige uke er det klart at 24-åringen Nils Erik Måseidvåg og 20-åringen Andreas Hansson er plukket ut som kandidater til det nye programmet Opptakt.

Det innebærer at de vil få arbeidsoppgaver i orkestrene i løpet av de to neste årene.

– Jeg vet ennå ikke hva som blir det første oppdraget, men jeg gleder meg enormt. Et program som dette har vært etterlengtet, sier Nils Erik Måseidvåg. Han er fra Stavanger og skal gjøre ferdig master i direksjon på Musikkhøgskolen i løpet av våren.

Vil slippe til talentene

De som står bak Opptakt ønsker at en ny generasjon dirigenter skal utvikle engasjerende, original og nyskapende formidlingskunst, og at norske dirigenter i årene fremover skal være med å prege orkesterkulturen i landet vårt.

– I dag utdannes det langt flere dirigenter i Norge enn tidligere, og dirigentutdanningen blir stadig bedre. Men noe har manglet. For tiden har ingen av landets symfoniorkestre norsk sjefsdirigent. Blant gjestedirigentene i orkestrene er det utenlandske navn som dominerer. Norske dirigenter slipper til, men ikke så ofte, sier førsteamanuensis Morten Wensberg. Han er leder for dirigentseksjonen ved Universitetet i Stavanger og prosjektleder for digitale dirigentstudier.

– Er det et mål at de norske orkestrene skal ha norsk sjefsdirigent?

– Det kan vi godt si! Det er i alle fall enkel telling som viser at vi har hatt svært få norske dirigenter på toppnivå i Norge de siste årene. Dette programmet blir en slags match.com for dirigenter og orkestre, sier Wensberg.

Historisk høyt nivå

Målet er å bygge opp kompetanse og status hos norske dirigenter.

– Vi skal bygge opp dirigenter som det skal være inspirerende å spille for, som gjør at musikerne setter seg enda lenger fram på stolen. For å få til det, må omdømmet til dirigentene bygges opp. Musikerne må ha en forventing til den som står på podiet, sier Wensberg.

Den andre kandidaten som er valgt ut til å delta i første runde av Opptakt er ironisk nok svensk statsborger: 20-år gamle Andreas Hansson, som bor og virker i Norge.

– Det var overraskende for juryen at de yngste vant fram. Programmet hadde over tretti søkere med stort aldersspenn, men de fem i finalen var alle mellom 20 og 25 år, sier Wensberg.

Han velger å tolke det dit hen at det er en ung generasjon dirigenter på vei.

– Dette er resultat av bachelor-studiet i direksjon som ble startet opp for noen år siden. Vi har virkelig fått et nytt nivå blant norske dirigenter som vi ikke har sett før, det er historisk høyt, sier han.

Finland er forbildet

De to kandidatene i Opptakt vil få et arbeidsstipend hver i året på 50 000 kroner. Oppgavene vil være å dirigere, assistere, få veiledning, gjennomføre prøver og konsertprosjekter. De skal innom alle symfoniorkestrene i løpet av to år, unntatt Bergen filharmoniske orkester, som har sin egen assistent-dirigent-ordning. Forbildet er Finland, som har tradisjon for å ta vare på dirigentene sine så de vokser.

– At det har vært et oppdemmet behov for et godt tilbud til dirigenter i Norge, ble synlig da det kom inn 31 søknader til programmet. Programmet har vært etterlengtet, sier Wensberg.

Wensberg påpeker at Finland er inspirasjonen til tiltakene som nå settes i gang. Landet har tradisjonelt stått frem som en av de store dirigentnasjonene og foregangslandene.

– De finske orkestrene bruker egne dirigenter mye og ofte, og åtte av tretten finske symfoniorkestre har finsk sjefsdirigent, sier han.

Ifølge Wensberg har de finske orkestrene investert mye i unge maestroers karriere, ved å tilby dem oppgaver som er utviklende og ved å gi dem gjentatte oppdrag.

– Det er dette siste som på mange måter er «the missing link» i norsk dirigentutvikling, og som vi nå forsøker å besvare gjennom lanseringsprogrammet Opptakt. Dirigentyrket er slik at jobb avler jobb, og status avler status. Derfor er det viktig at vi får dirigentene våre inn i en positiv spiral, der de får oppgaver som bygger dem opp, både faglig og omdømmemessig, sier Wensberg.