Sju tips før du skriver under en kontrakt ⋆ Kontekst
Ser mye: MFOs jurist Julie Ingerø Rynning får mange kontrakter tilsendt, der vilkårene ikke er til fordel for musikerne.
Ser mye: MFOs jurist Julie Ingerø Rynning får mange kontrakter tilsendt, der vilkårene ikke er til fordel for musikerne. Foto: Mona Askerød

Sju tips før du skriver under en kontrakt

Innrøm at du ikke forstår alt, husk at alt kan forhandles og søk hjelp! MFOs jurist Julie Ingerø Rynning gir deg sju tips til hva du skal gjøre når du får deg forelagt en kontrakt.

Det er fokus i media på dårlige plate-/managementkontrakter, akkurat nå i forbindelse med tv-programmer som Idol og The Voice.

Men tv-programmene er bare en liten del av et stort bilde. MFO får tilsendt store mengder kontrakter fra musikkbransjen, som innebærer ubalanse til ulempe for musikeren.

MFO-rådgiverne leser stadig kontrakter med vilkår som er dårligere enn de burde være. Og deler her noen tips til hvordan man skal forholde seg til en platekontrakt.

Søk hjelp!

Alle kontrakter og avtaler går ut på at du overdrar en eller annen form for rettighet til noen andre. Rettigheter betyr muligheter til å tjene penger, og det er viktig å være obs på hvilke rettigheter man kan og vil overdra.

Det er også viktig å passe på at du ikke signerer på noe som kan få store konsekvenser seinere.

Men når du sitter der med et kontraktutkast foran deg, hva skal du gjøre?

MFOs jurist Julie Ingerø Rynning og forbundssekretær Trond Brandal har sju glassklare tips:

1. Innrøm for deg selv at du ikke skjønner alt som står i kontrakten.

Svært få musikere har spisskompetanse på kontrakter. De fleste har det ikke, så du er i godt selskap. Du er vant til å fikse det meste på egen hånd, men for din egen skyld bør du gjøre et unntak når det gjelder kontrakter.

2. Be om profesjonell hjelp til å gjennomgå kontrakten og til å forstå konsekvensene av å skrive under.

En del kontrakter forutsetter eksplisitt at du innhenter profesjonell bistand før du undertegner. (Du bør naturligvis også gjøre det selv om det ikke står i kontrakten.) Lar du være å innhente bistand på forhånd vil kontrakten like fullt være bindende for deg. Den MFO-ansatte som gjennomgår kontraktforslaget ditt, har taushetsplikt.

3. Be motparten om en romslig frist med å ta stilling til innholdet i kontrakten.

Vanligvis vil en av MFOs rådgivere kunne gi deg en gjennomgang av kontraktforslag i løpet av en ukes tid. Av og til kan det ta lengre tid. Når du kontakter MFO vil du få en pekepinn på hvor raskt vi kan hjelpe deg.

4. De færreste kontraktforslag er hugget i stein.

Ofte vil det være mulig å justere vilkårene i en kontrakt før den undertegnes. MFO kan gi deg tips om endringer du kanskje ikke har tenkt på. Husk at selskapene er vant til å drive forretning, hvor et kontraktforslag er nettopp et forslag. Selskaper er vant til at den andre part kommer med sine innspill og at man til slutt finner en avtale begge parter kan være fornøyde med.

5. Kontrakten skal inneholde begge parters forpliktelser, ikke bare dine.

Det er viktig å huske på at når et selskap skal forvalte dine rettigheter, må det påta seg noen forpliktelser overfor deg. Disse forpliktelsene utgjør hva du kan forvente av selskapet under kon- traktperioden, og må derfor nedfelles skriftlig i kontrakten. På denne måten er det mulig for deg å etterprøve selskapets opptreden under kontrakten, og å sette foten ned når det ikke holder sin del av avtalen.

Les også: Tema bookingavtaler

6. «Break even»-avtaler gir deg muligheter, bruk dem!

«Break even» betyr at din motparts budsjetterte utgifter skal dekkes inn før overskuddet fordeles mellom partene. Men hvor er budsjettet? Jo, det skal være vedlagt avtalen. Ikke bare det, du skal kreve å få godkjenne budsjettet før avtale inngås. Dessuten skal du kreve at avtalen gir deg (eller den du gir fullmakt) innsynsrett i motpartens dokumenter/bilag som angår samarbeidet. Det er dine rettigheter motparten skal forvalte, og du skal ha rett til å kontrollere at forvaltningen skjer på en forretningsmessig betryggende måte.

7. Bruk din gratis medlemsfordel!

Som MFO-medlem betaler du ingenting ekstra for kontraktgjennomgang og -veiledning.