Siste forhandlinger i morgen for orkestrene og Operaen ⋆ Kontekst

Siste forhandlinger i morgen for orkestrene og Operaen

Oslo-Filharmonien (OFO) ble mandag kveld enige med arbeidsgiverne om en pensjonsordning. MFO veit ennå ikke hvorvidt enigheten om pensjon for de ansatte i Oslo-Filharmonien vil ha noe å si for de videre forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

– Det kommer an på hvordan avtalen de har inngått ser ut. Pensjonsløsningen det nå er blitt enighet om er en løsning vi ikke har sett før. Vi må regne litt på det og se hva dette innebærer for de ansatte i OFO, sier informasjonsansvarlig i MFO, Erica Berthelsen.

Akademikerne og Norsk Lektorlag, som har forhandlet på vegne av Oslo-Filharmonien, har med denne avtalen brutt ut av forhandlingsfellesskapet med LO Stat, som MFO er del av.

Har valgt innskuddspensjon

OFO har inngått en avtale om innskuddspensjon med Spekter. Dette er en midlertidig løsning, som skal tas opp til ny vurdering i 2018. MFO og LO har hele veien argumentert for en hybridpensjonsordning.

Du kan lese mer om OFOs avtale her

Du kan lese mer om pensjonskonflikten, hybridordningen og innskuddsordningen her:

Stor streikevilje i MFO

Det avsluttende forhandlingsmøtet mellom LO Stat/MFO og Spekter finner sted imorgen torsdag. Hvis partene ikke blir enige i dette møtet, havner oppgjøret og pensjonssaken på riksmeklerens bord, med stor mulighet for streik.

Streikeviljen er generelt stor blant MFOs medlemmer, viser en ny medlemsundersøkelse.

– Vi har sammenlignet resultatene med forrige undersøkelse, fra 2014. Siden da har streikeviljen økt med nesten fem prosentpoeng, forteller Erica Berthelsen.

Les også: Ingen pensjonsløsning i orkestrene og operaen

74 prosent av MFOs medlemmer mener at det er viktig at MFO benytter seg av streik for å bedre medlemmenes økonomiske, sosiale og faglige rettigheter, mens 70 prosent er villig til å streike i solidaritet med kolleger i en annen arbeidskonflikt (sympatistreik). Det er henholdsvis sju og fem prosentpoeng mer enn i 2014.

Andre oppgjør: Kommunene har så vidt starta

Kommunene, fylkeskommunene (KS) og Staten starta tarifforhandlingene i går, og har frist til 1. mai med å bli enige. Kirkelig sektor (KA) starter først når alle andre forhandlinger er avslutta. Forhandlingsdatoer her er 17., 20. og 24. juni.

Lurer du på hvilke tarifforhandlinger som angår deg? Her er MFOs egen oversikt over hvem som er omfattet av de ulike avtalene:

o Spekter omfatter blant annet orkestrene, de offentlige teatrene, Operaen, NRK (KORK) og enkelte andre mindre virksomheter.

o Spekter Helse omfatter helseforetakene og spesialhelsetjenesten._

o KS omfatter alle landets kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo. For eksempel ansatte i musikk- og kulturskoler og skoleverket for øvrig, distriktsmusikere, fylkesmusikere, landsdelsmusikere og musikkterapeuter i kommunale virksomheter._

o Oslo kommune er et eget forhandlingsområde, som omfatter både lærere og øvrig kommunalt ansatte i Oslo kommune, herunder Oslo musikk- og kulturskole._

o KA omfatter musikere i kirkelig sektor og andre ansatte i de kirkelige fellesrådene._

o Staten omfatter alle statstilsatte. Det kan for eksempel være undervisnings- og forskningspersonale ved høyskoler og universitet._

o Hovedorganisasjonen Virke omfatter de fleste folkehøgskolene, museer og andre kulturinstitusjoner, private helseinstitusjoner og en del frivillige organisasjoner, deriblant Norges Musikkorps Forbund.