Seks scenekunstkompanier får kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet ⋆ Kontekst
Notis

Seks scenekunstkompanier får kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet

Scenekunstkompaniene Vinge/Müller, Fiksdal Dans, De Utvalgte, Mia Habib Productions, Elle Sofe Company og 71 bodies får kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet de neste fire årene.

– Vi har jobbet oss gjennom en rekordstor søkerliste med svært mange godt kvalifiserte søkere. Vi har i dag mange flere sterke scenekunstkompanier enn Kulturrådets ordning gir rom til, og det er mange viktige kunstnerskap som nå blir stående utenfor ordningen, sier Peder Horgen, som er rådsmedlem og leder for Kulturrådets faglige utvalg for dans i en pressemelding.

– Samtidig er vi stolte over den tildelingslisten vi i dag kan legge fram, der også nye kunstnerskap slipper til, sier Siri Broch Johansen, som er leder for Kulturrådets faglige utvalg for teater i meldingen.

– Vi ser fram til å følge disse seks kompaniene de neste fire årene.

Kunstnerskapsstøtten behandles av de faglige utvalgene for dans og teater i felles møte, og i tillegg til de kunstfaglige vurderingene er det et mål at ordningen skal løfte frem både etablerte og nye kunstnerskap, og sikre både sjangermangfold og geografisk spredning.

Disponible midler i ordningen utgjøres av midlene som frigis fra de kompanier som hvert år fullfører sin støtteperiode. Etter at kunstnerskapsordningen avløste basisfinansieringen for noen år tilbake, har nesten ingen kompanier fått direkte fornyet støtte.

Får støtte i fire år

Kultur- og likestillingsdepartementet har varslet at de jobber med en egen ordning for etablerte scenekunstkompanier.

– Vi ønsker å kunne se vår ordning i sammenheng med hva departementet oppretter, slik at Kulturrådet og Kulturdepartementet til sammen forvalter denne sektoren på best mulig måte. Vi velger derfor å ikke binde opp ressursene våre for langt frem i tid, og gir ingen av kompaniene mer enn fire års støtte på kunstnerskapsordningen i denne omgang, sier Siri Broch Johansen i meldingen.

Se mer alle som fikk støtte her.