Seks scenekunstgrupper har fått basisfinansiering av Kulturrådet ⋆ Kontekst
Får videre støtte: Kulturrådet fulgte oppfordringen fra kulturministeren og ga Jo Strømgren Kompani videre støtte under basisfinansieringsordningen. Her fra produksjonen «A better place/The door».
Får videre støtte: Kulturrådet fulgte oppfordringen fra kulturministeren og ga Jo Strømgren Kompani videre støtte under basisfinansieringsordningen. Her fra produksjonen «A better place/The door». Foto: Dmitrij Matevejev

Seks scenekunstgrupper har fått basisfinansiering av Kulturrådet

Seks scenekunstgrupper har i rådsmøtet 30. oktober fått innvilga flerårig støtte over tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper.

Cirka teater, Jo Strømgren Kompani, Mia Habib Productions, Verdensteatret, Verk produksjoner og Vinge/Müller er kompaniene som har fått støtte i denne runden.

Skal gi forutsigbarhet

Ordningen for basisfinansiering har som formål å styrke den kunstneriske virksomheten og gi økonomisk forutsigbarhet over tid til scenekunstnere på særlig høyt kunstnerisk nivå. Støtten gis som et fast årlig tilskudd i et begrenset antall år, og skal dekke utgifter til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. I 2018 rommer ordningen 15 kunstnerskap, skriver Norsk kulturråd på sine nettsider.

Friske midler over statsbudsjettet

Kulturrådet hadde i utgangspunktet i overkant av sju millioner kroner til fordeling per år. Men i forslaget til statsbudsjett for 2019 bevilget regjeringen sju friske millioner til ordningen, for «å ivareta etablerte kompanier med en kombinasjon av høy kunstnerisk kvalitet, lang erfaring, internasjonalt nedslagsfelt og høy etterspørsel».

Kulturminister Trine Skei Grande sa dette om ekstrabevilgningen under framleggingen av statsbudsjettet:

– For å si det på upolitisk vis: Dermed får Kulturrådet rom for å fortsette å støtte Jo Strømgren Kompani. Men vi har armlengdes avstand-prinsipp, så det er ikke politikerne som bestemmer hvem som skal få støtte. Det er Kulturrådet som avgjør hva midlene skal brukes til.

Mange sterke kompanier

Kulturrådet syntes åpenbart at kulturministerens forslag var godt. Jo Strømgren Kompani får videre støtte. Det gjør også Verdensteatret, sjøl om begge disse har vært på ordningen i 12 år. Dette er hovedregelen for hvor lenge man kan motta basisfinansieringsstøtte. I tillegg har Mia Habib Productions kommet inn på ordningen.

Det ble behandlet 38 søknader i årets runde.

– Det er mange sterke nye kompanier på scenekunstfeltet og søknadene preges av svært høy kunstnerisk kvalitet, sier scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen i Kulturrådet, til kulturradet.no.