Scenografene inn i MFO ⋆ Kontekst
URAVSTEMNING: Medlemmene i Norske Scenografer sa mandag ja til å gå inn i MFO. – Norske Scenografer trenger en lydhør, men også handlekraftig alliansepartner med interesser som sammenfaller med våre. Det får vi som medlem i MFO, sier styreleder Dordi Strøm.
URAVSTEMNING: Medlemmene i Norske Scenografer sa mandag ja til å gå inn i MFO. – Norske Scenografer trenger en lydhør, men også handlekraftig alliansepartner med interesser som sammenfaller med våre. Det får vi som medlem i MFO, sier styreleder Dordi Strøm. Foto: Eigil Aasen

Scenografene inn i MFO

Norske Scenografer går inn i Musikernes Fellesorganisasjon.

Medlemmene i Norske Scenografer sa mandag ja til å bli en del av LO-forbundet Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).

– Et medlemskap i MFO vil sikre at vi kan ivareta og styrke våre tariffavtaler. Samtidig har Norske Scenografer kompetanse på scenekunstområdet som vil komme fellesskapet i MFO til nytte. Vi ønsker å jobbe for at MFOs Scenekunstutvalg skal bli en tydelig og viktig fagpolitisk premissleverandør for politikk på scenekunstfeltet, skriver styreleder Dordi Strøm i en epost til LO-Aktuelt.

Norske Scenografer er i dag en uavhengig og landsomfattende fagforening for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lys-, video- og lyddesignere i Norge, og teller oppunder 150 medlemmer.

MFO organiserer fra før arbeidstakere ved teatre og scenekunstinstitusjoner – både musikere, dansere, sufflører og inspisienter. Sånn sett passer medlemmene i Norske Scenografer godt inn i forbundet, mener MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.

– Det at vi nå blir flere, vil bli en styrke for den jobben vi allerede gjør på dette området, sier Rian til LO-Aktuelt.

LO vil ta bedre vare på frilanserne

Vil kreve tariffavtaler

19. september gjorde årsmøtet i Norske Scenografer et enstemmig vedtak på at foreningen ønsket å slutte seg til MFO. Mandag ble spørsmålet avgjort av medlemmene i en uravstemning. Resultatet ble et rungende «ja» til LO-forbundet.

Styreleder Dordi Strøm sier foreningen ønsker å styrke og profesjonalisere seg i det tradisjonelle fagforeningsarbeidet, og at de har store forhåpninger til MFO.

– MFO gir oss mulighet til å bli del av overenskomster med store aktører på arbeidsgiversiden i kunst- og kultursektoren som høyskoler og universiteter, Den Norske Opera & Ballett og NRK. I tillegg ønsker vi avtaler med aktører i det frie feltet, som spel-arrangører, distriktsoperaene og kulturhusene. På disse områdene er scenekunstnere fritt vilt i dag og må finne seg i arbeidsbetingelser som er helt uakseptable for oss, påpeker Strøm.

URAVSTEMNING: Medlemmene i Norske Scenografer sa mandag ja til å gå inn i MFO. – Norske Scenografer trenger en lydhør, men også handlekraftig alliansepartner med interesser som sammenfaller med våre. Det får vi som medlem i MFO, sier styreleder Dordi Strøm.
URAVSTEMNING: Medlemmene i Norske Scenografer sa mandag ja til å gå inn i MFO. – Norske Scenografer trenger en lydhør, men også handlekraftig alliansepartner med interesser som sammenfaller med våre. Det får vi som medlem i MFO, sier styreleder Dordi Strøm. Foto: Eigil Aasen

Foreningen vil også kreve tariffavtaler for lys-, lyd- og videodesignerne på scenekunstområdet. Dette er kunstnergrupper som i dag står uten noen tariffavtale.

Forhåpninger til et LO Kultur

I foreningen er det svært få av medlemmene som har fast ansettelse. De aller fleste har en variert inntekt, ofte en blanding av lønnsinntekt og næringsinntekt. Ifølge Dordi Strøm var det LOs utspill om å styrke innsatsen for frilansere og selvstendig næringsdrivende i kultursektoren gjennom et nytt LO Kultur, som gjorde at styret i Norske Scenografer tok kontakt med LO-sekretær Renée Rasmussen.

– Politiske endringer må til for å bedre forholdene for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere. Denne politiske endringen og den framtidige utformingen av LO Kultur kan vi ta aktivt del i innenfor MFO, skriver hun.

Styrelederen forteller om et tøft arbeidsmarked for sine yrkesgrupper. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) har styrket seg ved å gå inn i Spekter. Samtidig har den sittende regjeringen satset lite på kulturen, blant annet ved å bygge ned den statlige stipendordningen. Dette fører til dårligere arbeidsvilkår for kunstnere, færre ansettelser og mindre nyskaping, mener Strøm.

– Et LO Kultur kan styrke samarbeidet mellom organisasjoner i kunst- og kultursektoren og spille en avgjørende rolle som en motmakt til denne utviklingen og som en sentral aktør i utformingen av framtidas kunst- og kulturpolitikk.

Nytt LO-forbund åpner for kultursektoren

Navnedebatt

Kanskje vil det nye tilskuddet til forbundet også sette sitt preg på selve forbundsnavnet. Ettersom Musikernes Fellesorganisasjon organiserer langt flere yrkesgrupper enn musikere, har forbundet sparket i gang en navnedebatt som vi pågå fram til landsmøtet i 2018.

– Vi er allerede i dag en bredere organisasjon enn det navnet tilsier. Jeg kunne ønske meg et navn som bedre gjenspeiler den medlemsmassen vi har, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

Norske Scenografer vil ta aktivt del i prosessen, varsler Dordi Strøm.

– Vi forventer at det nye navnet vil bli et navn alle medlemsgrupper vil kunne identifisere seg med, skriver hun til LO-Aktuelt.

Aldri før har vi brukt så mye på kunst og kultur. Aldri har kunstnerne tjent så lite