Sanner og Grande med strategi for å styrke de estetiske fagene ⋆ Kontekst
Har lagd en strategi for estetiske fag: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Her fra et valgkamparrangement.
Har lagd en strategi for estetiske fag: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Her fra et valgkamparrangement. Foto: Leif Martin Kirknes

Sanner og Grande med strategi for å styrke de estetiske fagene

Regjeringen vil styrke de praktiske og estetiske fagene. Kompetanseheving av lærere og et tettere samarbeid mellom skole og kulturskole, er noen av tiltakene for å få det til.

– Vi legger til rette for mer praktisk læring i fagene musikk, kunst og håndverk, kroppsøving, og mat og helse. Vi vil stimulere kreative læringsformer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), i en pressemelding fra regjeringen.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at regjeringen nå legger fram strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning».

– Strategien er viktig, fordi den løfter fram fagene og fagområdenes muligheter og egenverdi. Den understreker også betydningen av estetiske læringsprosesser og praktiske arbeidsformer i alle fag, sier Sanner.

• Les også: PISA-testens far mener ferdighetene vi lærer i estetiske fag blir viktige i framtidas skole

Ny masterutdanning

Kulturminister Trine Skei Grande (V) peker på kunstens viktige egenverdi, men også kunsten som metode i andre fag.

– Vi ønsker at lærerne skal få økt metodefrihet, men da må de også få mulighet til å tilegne seg kunnskap om ulike metoder, sier hun.

Som en følge av strategien skal regjeringen nå opprette en ny masterutdanning i praktiske og estetiske fag. I dag mangler rundt halvparten av lærerne som underviser i de praktiske og estetiske fagene formell kompetanse.

– Regjeringen har høye ambisjoner for alle læreres kompetanse, uavhengig av fag. Derfor vil vi etablere en ny masterutdanning for folk som vil bli lærere i praktiske og estetiske fag. Dette vil løfte undervisningskvaliteten og styrke profesjonsfellesskapet i disse fagene, mener Grande.

• Les også: «Estetiske fag har fått tørre plass i ny finsk læreplan, men i Norge har lite skjedd de siste 15 åra»

Vil ikke innføre kompetansekrav

Regjeringen vil ikke innføre kompetansekrav for å undervise i praktiske og estetiske fag, fordi mange skoleeiere sliter med å innfri eksisterende krav. Løsningen blir heller å styrke lærernes kompetanse gjennom fortsatt støtte til kompetanse- og utviklingstiltak. Dette gjelder også barnehagelærere.

• Les også: – Seier for musikkfaget i skolen

– Se skolen og kulturskolen i sammenheng

Regjeringen mener dessuten at ikke alle kommuner utnytter muligheten for samarbeid mellom kulturskole og skole, og peker på at deltidsstillinger i kulturskolen kan kombineres med stillinger i skolen.

– Regjeringen forventer at kommunen, som en profesjonell eier av grunnskolen og kulturskolen, arbeider for å se ansettelser i kulturskolen og i grunnskolen i sammenheng, sier Jan Tore Sanner.