Samler seg til kamp for forsvarskorpsene ⋆ Kontekst
Felles rådslagning: Tillitsvalgte i MFO og Norsk Offisersforbund diskuterer veien videre. Fra venstre og rundt bordet med klokka: Egil André Aas (NOF), Dag Leraand, rådgiver, Ola Ellefsen (MFOs hovedtillitsvalgte i Forsvaret), Hans Ole Rian (MFO), Heidi Holm-Sterner (NOF og Marinemusikken), Ståle Reiten (NOF), Chris Lindseth, Sverre Olsrud (NOF, Stabsmusikken).
Felles rådslagning: Tillitsvalgte i MFO og Norsk Offisersforbund diskuterer veien videre. Fra venstre og rundt bordet med klokka: Egil André Aas (NOF), Dag Leraand, rådgiver, Ola Ellefsen (MFOs hovedtillitsvalgte i Forsvaret), Hans Ole Rian (MFO), Heidi Holm-Sterner (NOF og Marinemusikken), Ståle Reiten (NOF), Chris Lindseth, Sverre Olsrud (NOF, Stabsmusikken). Foto: Mona Askerød

Samler seg til kamp for forsvarskorpsene

Tillitsvalgte i Forsvaret samler seg på tvers av fagforeninger for å slåss for korpsene.

– Vi samler alle gode og sterke krefter for å bevare det som er mulig av korpsene i Forsvaret, sier MFO-leder Hans Ole Rian. Fredag la regjeringen fram sin langtidsplan for forsvaret, der den foreslår å legge ned Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Marinemusikken i Horten. Mandag satt Rian i strategimøte med tillitsvalgte i MFO og Norsk Offisersforbund. Her ble det lagt planer og idemyldret for å finne de gode argumentene og samarbeidspartnerne.

– Vi jobber tett og godt med Offisersforbundet, som kjenner Forsvaret best, mens vi kan Kultur-Norge, sier Rian.

Les også: Forsvarets Musikk: Horten og Trondheim skal kuttes

Målet med samarbeidet er å hindre at regjeringens forslag om å legge ned to av fem korps får politisk støtte i Stortinget. Saken stortingbehandles til høsten og skal avgjøres i november.

Les også: Skuffelse og sinne over nedleggelser i Forsvarets musikk

Flere sentrale politikere har allerede gått ut mot planene om å kutte i Forsvarets Musikk. Venstres Trine Skei Grande har til adressa.no sagt at hun går inn for å bevare alle korpsene, og er lei av at det stadig skal komme forslag om å kutte. Også Arbeiderpartiets Arild Grande og SVs Bård Vegar Solhjell vil bevare korpsene.

Les også: Høyre vil bevare forsvarskorpsene (desember 2015)

Skuespiller Åsleik Engmark har i over ti år samarbeidet med Luftforsvarets musikkorps i Trondheim, som er ett av korpsene som er foreslått lagt ned. Engmark skrev i en status på Facebook at en nedleggelse ville være «Synd for meg, hardt for musikerne i hele Norge som blir arbeidsledige, trist for alle barn som mister musikkinstruktørene sine, et tap for Kulturnorge, en katastrofe for markedspakka til Forsvaret.»