Safemuse: Kutt til menneskerettighets-arbeid i revidert statsbudsjett er foruroligende og overraskende ⋆ Kontekst
blå himmel over piggtrådgjerde
Safemuse er dypt bekymret for det foreslåtte kuttet på over 20 prosent i støtten til satsinger på menneskerettigheter og og menneskerettighetsforkjempere. Foto:Photo by Markus Spiske on Unsplash
Nyheter

Safemuse: Kutt til menneskerettighets-arbeid i revidert statsbudsjett er foruroligende og overraskende

Regjeringen møter ikke situasjonen verden står i, mener organisasjonen for forfulgte kunstnere.

I forslag til revidert statsbudsjett 2022, som ble lagt frem på torsdag, foreslår regjeringen å kutte støtten til satsinger på menneskerettigheter, menneskerettighetsforsvarere, kvinners rettigheter, arbeidstakerrettigheter, ytringsfrihet, rettsstat og demokrati med 136 millioner kroner.

Daglig leder i Safemuse, Jan Lothe Eriksen skriver i en pressemelding at han er dypt bekymret for det foreslåtte kuttet på over 20 prosent.

– Det er dypt foruroligende og meget overraskende at regjeringen velger å foreslå å kutte i budsjettposten som er satt av til arbeid for menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere. I en tid med økende press mot ytringsfrihet og menneskerettighetsforkjempere, inkludert kunstnere, i Europa er dette området viktigere enn noen gang, sier Lothe Eriksen i meldingen.

Portrett av Jan Lothe Eriksen
Daglig leder i Safemuse, Jan Lothe Eriksen mener at i en urolig tid hvor behovet for å prioritere menneskerettighetsarbeid er større enn på lenge, er kuttet uforståelig. Foto:Even Finsrud

Lederen i Safemuse mener også at det foreslåtte kuttet står i sterk motsetning til hva regjeringen har signalisert så langt.

– Utenriksdepartementets egen strategi på dette området er krystallklar, og den løfter frem kunstnere som viktige menneskerettighetsforkjempere og demokratibyggere. Og Kulturminister Anette Trettebergstuen fremholdt under åpningen av Fri Kunst-konferansen 4. mars at dette område er noe av det viktigste man kan arbeide for, nettopp med henvisning til krigen i Ukraina og den urolige tiden vi lever i.

– Med Hurdalplattformens klare formulering på dette området blir budsjettforslaget helt uforståelig. I denne tiden er det snarere behov for en opptrapping og styrking av dette arbeidet, og ikke å foreta dramatiske budsjettkutt, avslutter Lothe Eriksen.