Rikskonsertene overtar Skolesekken ⋆ Kontekst
ENDRER SKOLESEKKEN: – Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati, sier kulturminister Thorhild Widvey om omorganiseringen av Den kulturelle skolsekken.
ENDRER SKOLESEKKEN: – Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati, sier kulturminister Thorhild Widvey om omorganiseringen av Den kulturelle skolsekken. Foto: Marte Bjerke

Rikskonsertene overtar Skolesekken

Hele Den kulturelle skolesekken legges inn under Rikskonsertene, som får et nytt navn og et utvidet mandat.

Kulturminister Thorhild Widvey slapp nyheten på en pressekonferanse tidligere i dag. Avgjørelsen om en ny organisering av Den kulturelle skolesekken (DKS) kommer som en følge av de rapporter som har vært skrevet om ordningen de siste årene.

– Disse rapportene viser at Skolesekken har noen utfordringer. For det første har ikke ordningen klart å skape et godt nok samspill mellom skole og kulturaktører, for det andre er det veldig store variasjoner i kvalitet og tilbud i de ulike regionene. Dette fører til at målet, å gi alle barn og unge et profesjonelt tilbud, ikke nås i alle deler av landet. For det tredje er ordningen komplisert og byråkratisk, sier Thorhild Widvey til pressekorpset og kulturaktørene som har møtt opp i Kulturdepartementet.

– Svarer på honorarutfordringer

Etter rapporten Det muliges kunst, som kom i fjor, har kulturministeren sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen jobbet for å ta tak i utfordringene i DKS.

– Vi gjør disse endringene for å utvikle og styrke tilbudet, sier Widvey, som samtidig vil gi ordningen 12,2 friske millioner kroner.

Det skal også opprettes et fagråd knytta til Skolesekken.

– Den nye organiseringen vil dessuten svare på kunstnernes honorarutfordringer. Nå vil de få én forhandlingspart, understreker Widvey.

Dette er forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian, veldig glad for. Han er positiv til endringene som kulturministeren la fram i dag, og mener de vil styrke ordningen.

– Skolen må få større plass

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, var til stede for å understreke at skolen nå skal bli en tydeligere part i DKS.

– Tilbudet må henge mye bedre sammen med det elevene ellers gjør i skolen. Vi har fått tilbakemeldinger fra mange skoleledere som ikke blir hørt eller som ikke har noen reell innflytelse på DKS. Dette må det gjøres noe med. Det er nok også sånn at musikk har fått en uforholdsmessig stor plass i ordningen, sier Jordahl.

Blid direktør

Direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland, kommer smilende opp på talerstolen.

– Det er ikke alltid at det står en blid direktør her når det skjer endringer med Rikskonsertene, men nå er jeg blid, sier Birkeland.

– Jeg tror det er lurt å samle kompetanse og bygge på de kreftene som finnes, i stedet for å bygge en ny enhet, sier hun.

Birkeland trekker også fram at DKS har vært en byråkratisk ordning, og at det nå er muligheter for å gjøre noe med det.

– Vi skal i gang med en stor omstillingsprosess. Først skal vi snakke sammen, vi som jobber med DKS i dag. Jeg har tro på at vi får det til og jeg gleder meg.