Riddu Riđđu Festivála utlyser: Årets unge kunstner 2022 ⋆ Kontekst
Notis

Riddu Riđđu Festivála utlyser: Årets unge kunstner 2022

Riddu Riđđu ønsker å gi unge samiske kunstnere en mulighet til å utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt.

I en pressemelding skriver festivalen at utmerkelsen/stipendet tildeles samisk ungdom mellom 18 – 25 år som ønsker å satse på sin kunstneriske utvikling og videre satsing. Søkeren må vektlegge samisk forankring i sitt kunstneriske virke.

Som mottaker av utmerkelsen vil Årets unge kunstner:

Bli tildelt et stipend på 25 000 kroner.
Bli tildelt en programdel under Riddu Riđđu Festivála 2022
Bli markedsført som «Riddu Riđđu’s årets unge kunstner» gjennom et helt år.
Få muligheten til å delta på arrangementer/festivaler, nasjonalt og internasjonalt.
Får delta i samlinger og tilbud om coaching fra Talent Norge
Få et opphold i kunstnerboligen Lásságámmi
Få skape et eget kunstnerisk prosjekt gjennom Riddu Sessions, som vil ha premiere på Riddu Riđđu 2023.
Søknadsvilkår:

Mer om søknadsvilkår kan du lese her.

Årets unge kunstner/Riddu Sessions er støttet av Talent Norge, Samfunnsløftet, Sametinget og Lásságámmi.