Rian: «Creo håper Kulturdepartementet er tydelige» ⋆ Kontekst
Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian, håper den nye kulturmeldingen for barn og unge vil inneholde konkrete vyer.
Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian, håper den nye kulturmeldingen for barn og unge vil inneholde konkrete vyer. Foto: Martin Guttormsen Slørdal

Rian: «Creo håper Kulturdepartementet er tydelige»

For første gang legges det ut en egen kulturmelding for barn og unge. Inneholder den klare mål, eller blir det svada?

Barne- og ungdomskulturmeldingen:

– Vi i Creo ønsker at de skal komme med noe helt konkret, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian!

– Da Kulturmeldingen kom for noen år siden, så hadde den store vyer for norsk kulturpolitikk og mange tanker rundt ytringsfrihet demokrati, mangfold m.m. Det må også denne meldingen inneholde, for det kan lett ende i store ord uten substans.

Meldingen skal omfatte hele kulturfeltet, også kulturskolen.

– Dette er noe helt nytt og er en sjanse til å sette høye mål for tiltak mot barn og unge. Det er her det starter.

Les også om den forrige kulturmeldinga.

Mange kunstnere starter når de er barn

– For oss som driver med kunst og kultur, så tar vi det for gitt at alle vet at man må starte ung. Særlig gjelder dette musikere og dansere. En forfatter kan gjerne debutere etter fylte femti, men selv en stjerne som Kygo hadde gått mange år i kulturskolen før suksessen.

Særlig kulturskolen bør derfor bli viet stor oppmerksomhet i kulturmeldingen, mener Rian.

– Jeg håper meldingen sier noe konkret om kulturskolens plass og dens betydning, både nasjonalt og lokalt. Den må si noe om estetiske fag i grunnskolen, for eksempel at de innfører eksamen i disse fagene og den kan si noe om Den Kulturelle Skolesekken.

Bibliotek, gaming og momskompensasjon

Men også andre sektorer fortjener en grundig vurdering.

– Jeg tenker for eksempel på momskompensasjon for den frivillige sektor for å styrke barn- og ungdomskultur. Hva med den såkalte bibliotekmilliarden for å hjelpe de stemoderlig behandlete folkebibliotekene? En annen side er jo den uorganiserte aktiviteten som springer ut fra fritidsklubbene. Da tenker jeg særlig på gamingkulturen som bare blir større og større. Men dessverre tviler jeg på det vil komme tydelige signaler. De borgerlige partiene har tradisjonelt sett ikke ført denne type politikk.

Meldingen blir lagt ut fredag den 19. mars under Kulturtankens årskonferanse.