Rettssak om teatrenes søndagsforestillinger ⋆ Kontekst
Forbundsleder: Knut Alfsen i Norsk skuepillerforbund trenger rettens hjelp til å bli enig med Det Norske Teatret om søndagsforestillinger.
Forbundsleder: Knut Alfsen i Norsk skuepillerforbund trenger rettens hjelp til å bli enig med Det Norske Teatret om søndagsforestillinger. Foto: Gisle Bjørneby

Rettssak om teatrenes søndagsforestillinger

I dag begynner arbeidsrettens behandling av en tvist mellom Norsk Skuespillerforbund og Det Norske Teatret. Spørsmålet er om tariffavtalen åpner for at det kan spilles forestillinger fast på søndager.

– Vi er uenig om noe det er vanskelig å forhandle om, derfor trenger vi rettens hjelp til å fastslå hva som er innholdet i avtalen, sier forbundsleder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund.

Skuespillerforbundet har stevnet Det Norske Teatret og arbeidsgiverforeningen Spekter for Arbeidsretten, etter at den lokale avtalen om søndagsarbeid gikk ut i april i fjor. Da teatret ønsket å forlenge avtalen og innføre teater på søndag som en fast ordning, reagerte Skuespillerforbundet.

– Det at teatret nå innfører søndagsforestillinger som en fast ordning, strider mot den overenskomsten vi har, mener forbundsleder Knut Alfsen i Norsk skuespillerforbund.

Forbundsleder: Knut Alfsen i Norsk skuepillerforbund trenger rettens hjelp til å bli enig med Det Norske Teatret om søndagsforestillinger.
Forbundsleder: Knut Alfsen i Norsk skuepillerforbund trenger rettens hjelp til å bli enig med Det Norske Teatret om søndagsforestillinger. Foto: Gisle Bjørneby

Søndag har lenge vært fridag

Det har vært en langvarig praksis at skuespillere og musikere ved de stasjonære institusjonsteatrene i Norge har hatt fri om søndagen – siden en streik i 1967 ga de ansatte rett til en fridag i uken. Dette har også vært nedfelt i overenskomstene. Men i 2013 begynte Det Norske Teatret med søndagsforestillinger. Teatret mente å lese overenskomsten slik at det var åpning for å spille forestillinger på søndager.

– Skuespillerforbundet er ikke prinsipielt imot å spille søndager, men mener at gjeldende tariffavtale ikke åpner for dette. Saken dreier seg primært om hvordan avtalen skal forstås, sier Alfsen.

– Hva mener Skuespillerforbundet generelt om søndagsarbeid?

– Søndag som spilledag er en ekstra belastning. Før det eventuelt innføres som en ny fast ordning, må det lages en avtale om det, så det ikke fremstår som en ensidig beslutning, sier Alfsen.

Vitne: Tore Walmsnæss, forbundssekretær i MFO er innkalt som vitne i saken. Han skal blant annet redegjøre for tariffhistorikk.
Vitne: Tore Walmsnæss, forbundssekretær i MFO er innkalt som vitne i saken. Han skal blant annet redegjøre for tariffhistorikk. Foto: asamaria.com

Begrepet «fortrinnsvis»

Det er satt av tre dager til saken i Arbeidsretten. Tvisten gjelder forståelsen av en paragraf i Overenskomsten for teatre (2014-2016), og arbeidsretten skal ta stilling til om det foreligger brudd på denne. I paragraf 4.5 heter det at «Arbeidstaker skal en gang ukentlig ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag.»

– Stridens kjerne er hva som ligger i begrepet fortrinnsvis, sier Tore Walmsnæss, forbundssekretær i MFO. Han er innkalt som vitne i saken.

– Hvis retten faller ned på en liberal tolkning av begrepet fortrinnsvis, vil vi oppleve at det blir tolket i retning av unntaksvis og at omfanget med søndagsforestillinger kan komme til å øke, sier han.

En partssammensatt arbeidsgruppe forhandlet i 2014 om arbeidsgivers behov for søndagsarbeid ved institusjonsteatrene samt organisasjonenes innsigelser mot innføring av arbeid på søndager.

– Heller ikke denne arbeidsgruppen klarte å bli enige om hva som lå i begrepet fortrinnsvis. Det er blant annet bakgrunn for at saken nå havner i arbeidsretten, sier Walmsnæss.

Følger for andre

En kjennelse vil sannsynligvis få følger for alle som arbeider ved institusjonsteatrene i Norge, men ikke nødvendigvis for ansatte i orkestre og i Operaen.

– For ansatte i orkestrene er det tariffbestemt at aktivitet kan legges til 12-13 helger i året, inkludert søndager. Søndagsarbeid er således klart definert. For orkestermusikere, korister og andre MFO- medlemmer ved Operaen er antall frihelger tariffbestemt, selv om antallet søndagsforestillinger ved Operaen har blitt i et så stort omfang at det etter mitt syn også utfordrer avtaleverket, sier Walmsnæss.

Tillitsvalgt Leif Osen, eneste faste musiker ved Oslo Nye Teater, synes det blir spennende å følge rettssaken.

– Det blir spennende å se hva som kommer ut av dette. Jeg skjønner behovet for søndagsforestillinger, men dette må forhandles gjennom tariffavtalen, ellers vil det bli et utilbørlig press på kunstnerne i teatrene, sier Osen.

Det er satt av tre dager til saken, som starter i dag onsdag.