Renée Rasmussen ble vraket til LO-ledelsen – nå er hun ansatt som spesialrådgiver ⋆ Kontekst
Renee Rasmussen og Julie Lødrup skal jobbe tett sammen i LO. Her er de sammen under FN-kongressen i Geneve.
Renee Rasmussen og Julie Lødrup skal jobbe tett sammen i LO. Her er de sammen under FN-kongressen i Geneve. Foto: Helge Rønning Birkelund

Renée Rasmussen ble vraket til LO-ledelsen – nå er hun ansatt som spesialrådgiver

Renée Rasmussen har takket ja til en stilling som spesielrådgiver i LO.

Overfor LO-Aktuelt bekrefter Renée Rasmussen at hun har takket ja til en stilling som spesialrådgiver i LO, under en måned etter at hun ikke ble gjenvalgt som LO-sekretær.

– Jeg er ikke bitter. Men jeg er trist, sier Renée Rasmussen

Hun starter i jobben 1. juli og skal jobbe med områdene selvstendig næringsdrivende og kultur.

Dermed skal hun jobbe tett på førstesekretær Julie Lødrup, som overtar det politiske ansvaret for dette.

I startfasen

Arbeidet med selvstendige og kultur er i startfasen i LO-systemet.

– LO har etablert LO Selvstendig som skal bygges opp som et organ for samarbeid og kompetanse. På neste møte i Sekretariatet skal det vedtas å opprette LO Kultur. Det skal bygges opp på samme måte som organet for de selvstendige. Utfordringene på dette feltet er å synliggjøre LO på kulturfeltet, og samtidig få på plass samarbeidsorganet til å fungere godt. og rekruttere nye medlemmer rett og slett og medlemsgrupper. Det er en jobb som må gjøres i samarbeid med alle avdelinger i LO, påpeker Rasmussen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er glad for at Renée har takket ja til stillingen.

– Vi ønsker å videreføre den gode jobben som har vært gjort på dette feltet. Nå kan vi gjøre det med den kompetansen som Renée besitter. Det er et viktig område som LO ønsker å satse på framover, legger han til.

Tas mot med glede

Meldingen om ansettelsen av Rasmussen blir tatt imot med glede i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), hvor hun var forbundsleder før hun ble valgt som LO-sekretær på kongressen for fire år siden.

– For oss i MFO har det vært særdeles viktig at arbeidet med LOs medlemmer som er selvstendig næringsdrivende fortsetter, sier forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian, til LO-Aktuelt.

– Det er avgjørende at «LO kultur», som forhåpentligvis vedtas på neste mandag, blir godt og grundig forankret både i LOs ledelse og i LOs administrasjon. Det er derfor svært gledelig at Renée Rasmussen nå blir ansatt som spesialrådgiver i LO, med et spesielt ansvar for disse to områdene, legger han til.

– Vi i MFO ser virkelig frem til å arbeide tett og godt med Rasmussen i årene framover, til beste for alle LOs mange hundre tusen medlemmer. Men for MFO er det også viktig å arbeide godt og tett sammen med den som får det politiske ansvaret for disse områdene. Der forventer vi minst like stort fokus og engasjement som Renée har vist i de siste fire årene, poengterer Rian.

Dette skal den yngste i LO-ledelsen jobbe med

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene i Norge

I disse yrkesgruppene sover de dårligst