Rekordmange søkere til tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» ⋆ Kontekst
Notis

Rekordmange søkere til tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv»

«Inkludering i kulturliv» skal bidra til å styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter. Ordningen har i år en ramme på 12,6 millioner kroner.

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, var det kommet inn 161 søknader, og det er søkt om totalt over 31 millioner kroner.

Ordningen er del av arbeidet med økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten. Kulturtanken forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kulturdepartementet.

– Det gleder meg at så mange ser verdien av å søke på «Inkludering i kulturliv». Å få utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten kan bidra til identitetsbygging, anerkjennelse og følelsen av tilhørighet, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand i en pressemelding.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Kulturtanken legger opp til å være ferdige med saksbehandlingen i løpet av april. Kulturtankens ungdomsråd har en veiledende rolle i søknadsbehandlingsprosessen.