Regjeringen vil styrke kulturloven ⋆ Kontekst
Nyheter

Regjeringen vil styrke kulturloven

Regjeringen mener en styrket kulturlov vil bidra til blant annet ytringsfrihet. Et nytt forslag til styrking av kulturloven sendes på høring om kort tid.

– Vårt mål er at alle – uansett hvor du bor og bakgrunnen du har – skal kunne ta del i kulturlivet. Det gir rike og levende lokalsamfunn hvor det er godt å bo, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding til NTB.

Kulturministeren vil styrke kulturloven og skal sende forslaget ut på høring om kort tid.

De ønsker å få kommuner og fylkeskommuner til å ta aktivt og bevisst stilling til behovene i kultursektoren, slik at de kan vurderes opp mot andre områder og behov.

– Det gjøres veldig mye godt arbeid i kultursektoren rundt om i hele landet, men en del steder ser vi at kulturfeltet får liten oppmerksomhet i planarbeidet.

– Kultur kan da bli et politikkområde som anses for å være lite nyttig og viktig for samfunnsutviklingen. Dette kan vi ikke risikere, sier Trettebergstuen.