«Regjeringen har kortsluttet»: Dette sier partiene om Musikeralliansen ⋆ Kontekst
Grafikk musikeralliansen
Foto: Kontekst
Nyheter

Dette sier partiene om Musikeralliansen

«Regjeringen har kortsluttet». «Uforståelig». Finansiering av en nasjonal arbeidsgiver for frilansere splitter både høyre- og venstresiden – fremdeles.

– Vi har ikke tatt noen endelig stilling til finansiering av Musikeralliansen, sier Tage Pettersen, kulturpolitisk talsperson for Høyre.

Partiet har sittet på gjerdet en god stund i denne debatten. Og der trives de tilsynelatende godt.

Høyre var imidlertid i regjering da Skuda ble etablert, og Pettersen medgir at denne alliansen nå blir sett på «på en god måte».

Han kom sådan med gode merknader om Skuda under høringene om Kunstnarkår tidligere i år hvor Skuda ifølge Pettersen fikk for hard medfart.

«Skuda har som organisasjon blitt trappet opp under ulike regjeringer og er noe vi sammen også må ta vare på i tiden som ligger foran oss», sa han fra Stortingets talerstol i mars.

Men en musikerallianse er altså tilsynelatende i overkant.

Institusjoner eller det frie feltet?

Høyres nåværende vippeposisjon om en musikerallianse skyldes en usikkerhet rundt prioritering av kulturbudsjettet.

Pettersen vil like fullt presisere at grunntanken bak Musikeralliansen er «god og viktig».

– Men det er flere ankepunkter. Kanskje den største er at opprettelsen vil føre til press for lignende allianser for andre yrkesgrupper innen kunst og kultur, og da nærmer vi oss en situasjon hvor de aller fleste utøvende kunstnere er på statsbudsjettet.

I tillegg er det den vedvarende kampen om midler mellom de store institusjonene og det frie feltet:

– Når man ser at institusjonsøkonomien er så utfordret som den er, må man gjøre vurderinger, sier Pettersen og sikter til nedbemanningen ved blant annet Nationaltheatret og Operaen.

– Men mange av de som vil være ansatt i en musikerallianse, vil være dem som er på scenen på slike institusjoner?

 – Ja, og om man må kutte i arbeidsplasser ved institusjonene, så vil det ikke være noen stillinger for musikeralliansen å fylle.

– Er det vanskelig å forklare for hvermannsen hva en slik ordning er og hvorfor det er nyttig for utøvende kunstnere? Kan det fremstå, dersom man er noe lemfeldig med ordbruken, som et kunstner-nav?

Tage Pettersen
Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen. Foto:Høyre

– Jeg tror det er mange ordninger innen kultursektoren som nok kan være vanskelig å forstå for de på utsiden. På den annen side så er det vel selve kulturutøvelsen som primært er av folks interesse, svarer Pettersen.

Han kan på nåværende tidspunkt ikke si noe mer om når Høyre vil ta stilling til spørsmålet om en musikerallianse.

Venstre: Regjeringen har kortsluttet

Opposisjonspartner Venstre er derimot utvetydige i sine ord. Vararepresentant Naomi Ichihara Røkkum skriver til Kontekst at Venstre, som har vært pådrivere for alliansen sammen med SV, «selvsagt er positive til Musikeralliansens forslag».

– Regjeringen har kortsluttet når de først bevilger penger til opprettelse av en musikerallianse, men ikke bevilger til forlengelsen i neste øyeblikk. Det er fundamentalt ulogisk. Det er uholdbart at Musikeralliansen har fått et styre, men ikke får økonomi til å ansette frilansmusikere.  

Naomi Ichihara Røkkum
Naomi Ichihara Røkkum, vararepresentant for Venstre gir full støtte til Musikeralliansen. Foto:Oda Scheel

– Jeg håper de rydder opp i dette, slik de snudde i omtalen av Skuda, som fyller en viktig rolle for å sikre flere skuespillere og dansere fast tilknytning til arbeidsmarkedet, og som aktiverer kunstnere, i stedet for å tvinge dem inn i rollen som passive stønadsmottagere i periodene mellom arbeidsoppdrag.

– Tilsvarende trenger vi også for utøvende musikere, skriver Røkkum.  

Senterpartiet: Ikke imot, ikke nok for

Heller ikke regjeringspartiet Senterpartiet ønsker å prioritere musikeralliansen nå.

Årsaken er den samme som Høyre gir: kulturinstitusjonene har førsteprioritet.

– Det er der det brenner mest, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen.

– Det er klart man trenger institusjonene. Men musikerne som vil være del av en slik allianse vil være de som fyller scener over hele landet, ikke bare på de store i byene …

– Ja, og jeg tenker på institusjoner over hele landet, ikke bare Nationaltheatret og Operaen. De regionale kulturhusene har for eksempel blitt fullstendig nedprioritert i årevis av de borgerlige og ikke fått tilskudd før i forbindelse med regjeringens frivillighetsstrattegi.

– Det er mange med store behov for opprusting for å kunne gi et godt kulturtilbud lokalt.

Også Sem-Jacobsen medgir at Skuda er et godt tiltak som måtte prioriteres da det ble opprettet, og at ideen om en musikerallianse er god.

Åslaug Sem-Jacobsen
Ikke nok for: Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen. Foto:Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

– Men det er mer krevende med en slik allianse på musikkfeltet, fordi det er så stort.

Sem-Jacobsen sier hun håper at «vi som nasjon har råd til en musikerallianse etter hvert».

– Det handler ikke om at vi er imot, vi er bare ikke nok for, sier hun.

Arbeiderpartiet: Avventende

Som sin regjeringspartner er Arbeiderpartiet positive til en musikerallianse – bare ikke akkurat nå.

– ‘Avventende’ er en god ettordsbeskrivelse for oss også, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg.

– Basisen er det regjeringen sa da vi la frem Kunstnarkår, at det ikke er økonomisk handlingsrom for nye allianser.

Også Solberg sier at også Arbeiderpartiet har vært positive til en musikerallianse, men at for å få dette til å fungere, kreves betydelige bevillinger over statsbudsjettet.

Musikeralliansen
En kjapp oversikt. Hverken MDG eller Frp svarte på Kontekst sine henvendelser. MDG har tidligere vært avventende, men positivt innstilt til en musikerallianse. Frp har tidligere uttalt at «det må være opp til bransjen selv» om en slik allianse skulle opprettes. Foto:Kontekst

Og det ønsker ikke Arbeiderpartiet å prioritere nå. Også her får institusjonene forrang.

– Må det ene settes opp mot det andre, da?

– Jeg er enig i at det i utgangspunktet ikke er en motsetning mellom de to.

– At en slik allianse består av musikere som fyller mindre scener over hele landet, er kanskje det beste argumentet for, spesielt nå som det er en stor bekymring at mellomsjiktet sliter med at publikum ikke kjøper billetter, eller kjøper billetter veldig sent.

Arbeiderpartiet ønsker et «oversiktlig og ryddig arbeidsliv», og Solberg sier at i så måte er en allianse et veldig godt tiltak.

– Men det er ikke småpenger man ber om. Det er snakk om 15–20 millioner, kanskje opp mot 30 millioner kroner. Da ønsker ikke jeg å gi falske forhåpninger til kulturarbeiderne ved å si at vi støtter dette fullt og helt, sier Solberg.

SV: Uforståelig

SV har i kraft av å være regjeringens støtteparti, fått Musikeralliansen inn på revidert nasjonalbudsjett to år på rad.

Stortingsrepresentant Kathy Lie er ikke nådig mot sine kollegaer i AP og SP:

– Vi synes det er uforståelig at regjeringen nå ikke vil finansiere at Musikeralliansen skal begynne å få ansette musikere.

– Vi har forhandlet om dette i to runder tidligere, både for utredning og oppstart. Nå er det opprettet et aksjeselskap og et styre, men alliansen får ikke penger til å ansette, sier Lie.

Hun påpeker at da Kunstnarkår ble behandlet, var det en samlet komité som sa at alliansene er fullverdige arbeidsgivere og dermed et flott tiltak for det frie kunstfeltet, som svarer på de målene regjeringen har satt.

Rødt: Satt av 23 millioner kroner

– Ja, det er dumt å sette det ene opp mot det andre, sier Rødts Hege Bae Nyholt.

– Vi trenger også den frie scenen. At kulturarbeiderne har trygghet til å komponere, øve og dra på turné.

Rødt har satt av 23 millioner til musikeralliansen i sitt alternative budsjett for 2024, og har flere ganger fra stortingets talerstol tatt til orde for flere kunstnerallianser.

– For oss handler det om at vi må ha et godt arbeidsliv også for kulturarbeidere.

– Det er selvfølgelig synd at Nationaltheatret råtner på rot, men man trenger de som utøver kunsten, og de må ha en fungerende arbeidshverdag, sier Nyholt.   

KrF: Lover ikke støtte

Finanspolitisk talsperson og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti skriver i en uttalelse til Kontekst:

– KrF mener det er kritikkverdig at regjeringen opptrer så uforutsigbart, spesielt når det gjelder en organisasjon som Musikeralliansen, som nettopp har som mål å skape forutsigbare vilkår for profesjonelle frilansmusikere. Den manglende oppfølgingen av tidligere bevilgninger skaper stor usikkerhet og svekker tilliten til regjeringens kulturpolitikk.

Ropstad skriver videre:

– Jeg kan ikke love full støtte nå, men KrF vil uansett fortsatt prioritere midler til tiltak som styrker kunst- og kulturfeltet, inkludert støtteordninger for frilansere. Vi mener det er viktig å sikre at kulturarbeidere har trygge og stabile rammer for sitt arbeid og ser på musikken som noe med stor immateriell verdi.

Regjeringen: Déjà vu

Fra Kultur- og likestillingsdepartementet kommenter statssekretær Even Aleksander Hagen – ikke overraskende – med samme vendinger som AP-stortingsrepresentant Solberg:

– Som det fremgår av Kunstnarkår, ønsker ikke regjeringen å prioritere midler til nye allianser – som Musikeralliansen, men vil isteden vurdere tiltak knyttet til arbeidsvilkårene og de sosiale rettighetene som vil gjelde for alle frilansere og selvstendig næringsdrivende. Dette jobber Arbeids- og inkluderingsdepartementet nå med å følge opp, i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet.  

– I tillegg jobber Kultur- og likestillingsdepartementet med å følge opp øvrige tiltak i kunstnermeldingen for å styrke vilkårene og økonomien til kunstnerne, herunder blant annet verdiprinsipper og en strategi for rimelig betaling for kunstnerisk arbeid og utredning av pensjon på kunstnerstipendene, skriver Hagen.

For ordens skyld: Musikeralliansen er deleid av Creo – forbundet for kunst og kultur. Kontekst er en selvstendig redaksjon heleid av Creo.