Regjeringen foreslår å fjerne koronakompensasjon for frilansere. – NAV-støtten har vært helt avgjørende for i det hele tatt å overleve, sier scenograf Marie Löwendahl ⋆ Kontekst
ET KULTURLIV I KRISE: – Vi har fremdeles en krise. Og det kommer vi til å ha lenge, sier Creo-leder Hans Ole Rian.
ET KULTURLIV I KRISE: – Vi har fremdeles en krise. Og det kommer vi til å ha lenge, sier Creo-leder Hans Ole Rian. Foto: Presse

Regjeringen foreslår å fjerne koronakompensasjon for frilansere. – NAV-støtten har vært helt avgjørende for i det hele tatt å overleve, sier scenograf Marie Löwendahl

– Hvis man velger å fjerne kompensasjonsytelsen til frilansere, vil det gå direkte utover kulturtilbudet, mener scenograf Marie Löwendahl.

Regjeringen ønsker å oppheve kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere fra 1. november.

– Uforståelig, uheldig og på helt feil tid. Denne ordningen har truffet mange yrkesutøvere i bransjen, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo.

– Utallige konserter er avlyst. Hvis flere gjør som Bergen og kun tillater 50 personer, sier det seg selv at det ikke er mulig å drive med overskudd. Det samme gjelder også med 200 publikummere. Kort sagt: Vi har fremdeles en krise. Og det kommer vi til å ha lenge.

I regjeringens proposisjon begrunnes opphevelsen med blant annet «svakheter knyttet til kontrollmulighet og insentiver» og «vanskelig å kontrollere aktivitet og inntekt per måned». Videre står det at «ordningen bør avsluttes når myndighetenes tiltak blir mindre inngripende, etterspørselen tar seg opp og mulighetene for inntjening blir bedre.»

• Les også: Salget av blåseinstrumenter har stupt under koronapandemien

– Vil ramme kulturtilbudet

Marie Löwendahl jobber delvis som frilansscenograf og har mottatt koronastøtte, både direkte fra NAV og indirekte via støtte til produksjoner.

– Hvis man velger å fjerne kompensasjonsytelsen til frilansere vil det gå direkte utover kulturtilbudet. Enkelte måneder har frafall av produksjoner, enten som følge av koronarelatert avlysning eller bortfall av støtte, vært så stort at NAV-støtten har vært helt avgjørende for i det hele tatt å kunne overleve. Vi som jobber innen kunst og kultur ønsker jo å skape, men i dagens situasjon er det en utfordring med alle restriksjonene. Ingenting har endret seg der!

• Les også: Ny studie: Lite dråpespredning fra blåseinstrumenter. Mer fra sang. Avstand hjelper

– Stopper støtten nå, må jeg på sosialstønad

I e-poster til Creo uttrykker medlemmer at bortfallet av NAV-ytelsen kan føre til at folk som arbeider innenfor samme firma kan bli forskjellsbehandlet. Tom Mortensen er backlinetekniker, og har vært selvstendig næringsdrivende siden 1998.

– Alle artister har skalert ned produksjonene på grunn av korona, svært få artister blir flydd inn, det kommer ingen fra utlandet, jeg har rett og slett ingen jobb. Inntekten min er null! Stopper de støtten nå, må jeg over på sosialstønad. Da får kommunen regningen. Samtidig har de som er permitterte og er ansatte i samme bransje, fått utvidet støtte. Hvor er rettferdigheten?

Regjeringen har meldt at det kommer en aktivitetsstøtteordning. Men det er usikkert hvordan den blir innrettet og vil fungere.

• Les også: Kulturrådet bekrefter at arrangører av lukkede barnehagekonserter faller utafor kompensasjonsordningen

Fortsatt støtte til arrangører, men…

Regjeringens arrangementsstøtteordning blir videreført.

– Heldigvis! Men med en endring om at ordningen nå kun skal omfatte helt avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars 2020, forteller Hans Ole Rian.

Mange kulturarbeidere har kort planleggingshorisont. Disse vil dermed ikke kunne vise til spesifikke oppdrag og arrangementer planlagt før 12. mars.

– Det de derimot kan dokumentere er inntektsbortfallet som følge av uteblitt ordreinngang fra arrangementer. Premisset for å få støtte fra ordningen må derfor endres: Støtten bør gis til dem som har hatt inntektstap i perioden etter 12. mars, mener Rian.

Dokumentasjonen kan legges fram i form av regnskap for tilsvarende periode i 2017-2019, foreslår Rian.

Creos forbundsleder minner om at kulturminister Abid Raja (V) har lovet at det skal finnes kompensasjonsordninger for bransjen så lenge det er en krise:

– Jeg mener dette er av avgjørende betydning for å sikre verdikjedenes overlevelse gjennom krisen. Dersom forslaget om å kutte frilansstøtten blir stående, vil denne gruppa falle utenfor den eneste ordningen som sikrer dem kompensasjoner for noe av det inntektstbortfallet de fremdeles står midt oppe i. Dette vil også kunne oppfattes som et alvorlig løftebrudd av kulturministeren og departementet, sier Rian.