Redaktøren svarer på ofte stilte kritiske innvendinger til Kontekst ⋆ Kontekst
Portrett av Brand Barstein
Kontekst-redaktør Brand Barstein. Foto:Sofus Greni
Kommentar

Redaktøren svarer på ofte stilte kritiske innvendinger til Kontekst

Leserne spurte – og får svar.

Tidligere denne måneden sendte vi ut den første leserundersøkelsen siden Kontekst ble lansert for et drøyt år siden. Resultatet var gledelig og engasjerende.

Uten at jeg skal innlede en lengre powerpoint-presentasjon, er 36 % av dere (som leser nyhetsbrevet ) ‘svært enig’ i påstanden «Jeg har et overordnet godt inntrykk av Kontekst», mens 57 % er litt/delvis enig i denne påstanden. 10 % er litt/delvis uenig i påstanden.

Det er klart at jeg ønsker å få alle over på ‘enig’-siden. En del av dere som svarte på undersøkelsen har lagt inn kommentarer med spesifikke ønsker/tanker om hva som kan forbedres.

I et forsøk på å vippe flere over på ‘enig’ skal jeg svare på noen kommentarer fra spørsmålet Er det noe du synes kan forbedres? Innsendte kommentarer i kursiv.

– Ja, men det har jeg ikke tid til å utdype her.

– Synd, men ok!

– Person-intervjuer av musikere utenfor Oslo-regionen.

– Faktisk så er brorparten av intervjuene vi gjør med kunstnere som ikke kommer fra Oslo, men siden vi ikke har et spesielt stort reisebudsjett må vi enn så lenge gjøre disse intervjuene i Oslo. Jeg anbefaler å sende e-post til forbundsledelsen i Creo eller styremedlemmene og be dem øke det redaksjonelle budsjettet for reportasjeturer.

– Ønsker større dekning av Creos politisk engasjement rundt lærerutdanning og fravær av musikk og andre estetiske fag.

– Notert!

Mer kirkemusikk og klassisk musikk-stoff.

– Notert!

– Jeg skulle gjerne hatt en vet-ikke-knapp i denne undersøkelsen.

– Notert!

– Jeg får for mange e-poster.

– Her regner jeg med at du mener fra Kontekst, ikke generelt (det kan jeg dessverre ikke hjelpe til med). Vi sender ut nyhetsbrev én gang i uken (med unntak av leserundersøkelsen, som kom som en egen e-post), noe som er en god del mindre enn andre medier. Altinget for eksempel, sender ut opptil fem hver dag!

– Kontekst inneholder fortsatt mest nyheter om og for musikere. Det må ha mye mer bredde for å nå oss som ikke er det.

– Det stemmer, og det har blant annet med medlemsmassen til Creo å gjøre. For eksempel ønsker 75% av respondentene i undersøkelsen å lese om musikere mens 13% ønsker å lese om dans. Det betyr på ingen måte at andre kunstformer ikke fortjener større oppmerksomhet, men vi tar noen redaksjonelle valg basert på hvilke typer emner som vi ser engasjerer. Samtidig skal vi ha en stor bredde i emnene vi dekker, og vi legger i tillegg særskilt trykk på temaer som angår alle utøvende kunstnere, som for eksempel kulturpolitikk. Vi ønsker å dekke så mye som mulig at kulturfeltet innenfor den kapasiteten vi har.

Jeg savner en evaluering av festivalsommeren. Nå når den er gjennomført har vi erfart at mye gikk ikke som det skulle.

– Veldig notert!

– [Kontekst] er veldig Oslo-orientert. Det er et rikt kulturliv nord for Sinsen-krysset.

– Groruddalen er da også Oslo? Vi har ellers store ambisjoner om flere reportasjeturer i året som kommer. Følg med!

– Jeg savner Kontekst i magasinformat.

– Musikkultur var populært i fysisk format, og jeg har forståelse for at det blir savnet. Men å produsere et magasin i tillegg til løpende oppdateringer på kontekst.no er veldig ressurskrevende for en redaksjon på to årsverk. I tillegg er det svært dyrt å trykke magasiner og distribuere dem over hele landet. Jeg er selv stor tilhenger av fysisk format, men å skulle produsere og distribuere et magasin vil for eksempel kun la seg gjennomføre med en betydelig økning i medlemskontingenten, og det tror jeg ikke er ønskelig for noen parter.

– Synes det kommer seg!

– Hurra!

– [Jeg] er takknemlig for dette «fenomenet»!

– Og jeg er takknemlig for at du leser.

Godt nyttår!