Politisk støtte til Forsvarets musikk ⋆ Kontekst
Politisk støtte: F.v. Anette Trettebergstuen (Ap) er imot kuttene i Forsvarets musikk. Freddy André Øvstegård (SV) mener kuttene går imot stortingsflertallet, og kulturminister Trine Skei Grande varsler kamp.
Politisk støtte: F.v. Anette Trettebergstuen (Ap) er imot kuttene i Forsvarets musikk. Freddy André Øvstegård (SV) mener kuttene går imot stortingsflertallet, og kulturminister Trine Skei Grande varsler kamp. Foto: Presse

Politisk støtte til Forsvarets musikk

Både Ap og SV er sterkt kritiske til kuttene som nå gjøres i Forsvarets musikk, og kulturminister Trine Skei Grande varsler kamp om militærkorpsene.

– Kuttene fra forsvarsledelsen er dramatiske. Forsvarets musikk er i utgangspunktet underfinansiert med 24,5 millioner kroner. Dette går utover en viktig kulturinstitusjon når 20 prosent av alle profesjonelle stillinger innen slagverk og blås er i disse korpsene, og de spiller en viktig rolle for lokalt kulturliv og kulturskolen. Dette går tydelig imot intensjonen som er vedtatt i Stortinget om å opprettholde Forsvarets musikk, skriver SVs medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Freddy André Øvstegård i en epost til Musikkultur.

Han legger til:

– Jeg vil stille ansvarlig statsråd spørsmål om disse kuttene er i tråd med Stortingets tidligere vedtatte intensjon.

Anette Trettebergstuen fra Ap, som også sitter i familie- og kulturkomiteen, skriver:

– Vi er sterkt imot kuttene som nå gjøres.

På kulturminister Trine Skei Grandes (V) Facebook-side kan vi dessuten lese at hun vil fortsette dialogen med forsvarsministeren, og at hun ikke har gitt opp kampen om militærkorpsene.

• Les også: Historisk store nedskjæringer i Forsvarets musikk

Tydelig tale i merknadene til statsbudsjett

Musikkultur sendte onsdag ettermiddag spørsmål til Skei Grande om kuttene i Forsvarets musikk, men har ennå ikke fått svar. Vi har også sendt spørsmål til medlemmene av Stortingets familie- og kulturkomité, fra partiene Ap, Sp, SV, V og KrF. Disse partiene markerte støtte til Forsvarets musikk under behandlingen av årets statsbudsjett, og skrev i merknadene:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at intensjonen i stortingsvedtaket om Forsvarets langtidsplan, jf. Innst. 62 S (2016–2017), der det ble bestemt å videreføre Forsvarets musikkorps (FMUS) i uendret form, men å se på organiseringen av administrative ressurser, står fast. Det var 180 årsverk i FMUS da langtidsplanen ble vedtatt, i tillegg ble fem administrative stillinger finansiert utenfor årsverksrammen.»

 og:

 «Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti legger til grunn at Forsvarets musikk blir opprettholdt på samme nivå som i dag, både i struktur og antall årsverk når det gjelder musikere og kunstneriske ledere.»

• Les også: Hva betyr militærkorpsene for deg?

– Bevilgningene er på et minimum

Øvstegård skriver at SV står ved det de skrev i merknadene til budsjettet, og mener at bevilgningene til korpsene i dag er på et minimum.

På spørsmål om hva Ap vil gjøre for å forhindre kuttene i forsvarskorpsene, skriver Trettebergstuen:

– Vi forsøkte i budsjettet, men regjeringen lytter ikke.  

Saken oppdateres når vi får svar fra flere av partiene i komiteen.