Pionér innen populærmusikkforskning utnevnt til æresdoktor ved UiO ⋆ Kontekst
Notis

Pionér innen populærmusikkforskning utnevnt til æresdoktor ved UiO

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) melder tirsdag at de utnevner to nye æresdoktorer: Terence Cave og Nicola Dibben.

Cave er en nestor i sammenlignende litteraturforskning, mens Dibben er en ledende forsker i musikkvitenskap og musikkpsykologi.

Nicola Dibben er professor og forskningsdirektør ved The Faculty of Arts and Humanities, Universitetet i Sheffield. Fakultetet beskriver henne som en pionér innen populærmusikkforskning.

– Dibben har publisert bredt om musikkvitenskap, musikkpsykologi og populærmusikk. Hun skriver med en sjelden kombinasjon av meget høy kvalitet og stor metodologisk bredde. Hun har publisert både i humanistiske og musikkpsykologiske tidsskrifter, som krever veldig ulik tilnærming, sier Alexander Refsum Jensenius ved Institutt for musikkvitenskap i pressemeldingen.

I tillegg til sin stilling ved University of Sheffield, er Dibben gjesteprofessor ved Universitetet i Graz og ved Stanford University. Hun studerer musikkens betydning for hvordan vi forstår oss selv og verden.

Dibben samarbeidet med artisten Björk om hennes multimediaapp og album, Biophilia (2011). Hennes artikkel om Björk var en av de første om populærmusikk som ble akseptert i det tradisjonsrike tidsskriftet Music Analysis. Hun har også vært redaktør for Popular Music og Empirical Musicology Review.

Dibben er medlem av RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse sitt vitenskapelige råd, og har sittet i evalueringspaneler for Norges Forskningsråd og UiO:Livsvitenskap.

Utnevnelsen gjøres på Universitetets årsfest 2. september. Æresdoktorene ble nominert i 2020, men utnevningen ble utsatt på grunn av koronapandemien.

– Fakultetet er stolte og glade for å endelig kunne kreere Terence Cave og Nicola Dibben som æresdoktorer, begge er viktige internasjonale bidragsytere på sine felt, sier dekan Frode Helland i meldingen.

Æresdokotorene vil holde gjesteforelsingere på Blinderen torsdag 1. september, i auditorium 3, Sophus Bugges hus: