Per Oddvar Johansen om kompensasjonsordningen: – De skjønner ikke hvordan vi jobber ⋆ Kontekst
Har vært heldig: – Jeg har vært en av de heldige, og kom godt ut av det. Men det er mange som har det helt motsatt, sier Per Oddvar Johansen om kompensasjonsordningen for koronarammede frilansere og selvstendig næringsdrivende.
Har vært heldig: – Jeg har vært en av de heldige, og kom godt ut av det. Men det er mange som har det helt motsatt, sier Per Oddvar Johansen om kompensasjonsordningen for koronarammede frilansere og selvstendig næringsdrivende. Foto: Knut Bry/presse

Per Oddvar Johansen om kompensasjonsordningen: – De skjønner ikke hvordan vi jobber

– Jeg har vært en av de heldige, og kom godt ut av det. Men det er mange som har det helt motsatt, sier jazzmusiker Per Oddvar Johansen om regjeringens kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– De skjønner jo ikke hvordan vi jobber. Det er mange som ikke har noe inntekt i et halvår, og så masse neste år, sier trommeslager Per Oddvar Johansen.

Han sikter til den plutselige endringen i kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende, som det har vært mye debatt om i sosiale medier den siste uka.

Kunstnere bør selv få velge hvilken beregning de vil ha i kompensasjonsordningen, mener Creo.

Fra tre til ett års beregningsgrunnlag

Ifølge Stortingets vedtak skulle kompensasjonen beregnes etter «gjennomsnitt av siste tre års inntekt». Mandag 4. mai var det tekniske ferdigstilt, og man kunne fylle ut søknadsskjema på NAV sine sider. Overraskelsen var stor for mange da det ikke var tre år, men ett år, som var grunnlag for kompensasjonsberegningen. I og med at det er kun 2019 som gjelder, må også fjorårets næringsoppgave være klar for å få nøyaktige tall. Den opprinnelige fristen til denne ble utsatt til august, nettopp på grunn av koronasituasjonen.

• Les også: Creos avklaringer om kompensasjonsordningen

– Hva hvis mye er feil, og jeg må tilbakebetale?

– Jeg har vært en av de heldige, og kom godt ut av det. Men det er mange som har det helt motsatt, sier Johansen.

Han forteller at kompensasjonen allerede er på konto. Det gikk fort og effektivt, men:

– Jeg er jo ikke ferdig med skattemeldingen ennå. Det er litt skummelt å ikke vite – hva hvis mye er feil, og jeg må tilbakebetale? Vil jeg ha penger til det?

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ville en kompensasjonsordning som baserte seg på de siste tre årene tatt for lang tid, og ikke gitt penger på konto før om lenge. Det argumentet kjøper ikke Johansen.

– Det er veldig rart å si. Regnskapene for de forrige årene er jo allerede klare, det er bare å putte inn i en kalkulator. Nå må de uansett sjekke tallene i ettertid, det kunne de ha gjort for de siste tre årene også. Det er ikke noe vanskelig.

• Les også: Kulturskolerådet: – Ingen «one size fits all» for gjenåpning

Creo: – Veldig uryddig

Creo har vært i direkte kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet flere ganger, ifølge leder Hans Ole Rian. Han sier han opplever at de skjønner problematikken, men:

– Det har vært veldig uryddig fra departementet sin side. De har vinglet og snudd og gitt ut feil informasjon, og ikke rettet seg etter Stortingets vedtak, forteller Rian.

Han sier at han skjønner det tar lang tid å få penger til en manuell situasjon.

– Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ville det tatt altfor lang tid å få på plass en ordning med treårig beregningsgrunnlag, og pengene ville ikke kommet før om flere måneder. De måtte jo velge mellom to onder?

– Vi forstår at det er umulig å få i orden en slik automatisk løsning. Men vi mener kunstnerne selv burde få valget mellom å få penger fra 2019 nå, eller vente til høsten og få beregnet kompensasjon fra de siste tre årene. Dette burde stått tydelig på søknadsportalen: at det er mulighet for å velge, men da må ventetid medregnes. 

 

Hans Ole Rian
Hans Ole Rian Foto: Presse

– Departementet har lovet valgmulighet

Musikkultur har fått tilgang til en e-post fra Arbeids- og sosialdepartementet sendt til Creo, hvor det står at «Stortinget baserte seg på sykepengeordningen og tre års gjennomsnitt i den tro og med den begrunnelsen at det ville gjøre det mulig å innføre ordningen raskt. Det var en feilslutning, der kvalitetssikring på forhånd ikke lot seg gjøre med henhold til tiden tilgjengelig. I normale tilfeller ville dette blitt avdekket før vedtaket ble fattet.»

Og:

«Med bare 2019 favoriserer vi dem som har hatt økende inntekt, som synes mest rimelig. Ingen løsning er perfekt.»

Ifølge Rian har departementet lovet en slik valgbar løsning. 

– De har ikke svart på vår siste henvendelse om hvorfor de ikke kunne gjøre det valgbart for den enkelte, som de hadde lovet. De har ikke kommet med noen begrunnelse, sier Rian.

• Les også: Enorm pågang til FFUKs koronaordning. – Grusomt å se hvor bredt dette har rammet

Departementet: – Alt i alt en god løsning

Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, sier til Musikkultur at departementet har valgt å prioritere automatisering og rask utbetaling. Ifølge Einan har de siden 24. april vært tydelige på at de ser bort fra all annen inntekt enn inntekten i 2019.

– Dette er en ordning som man vanligvis ville brukt minst seks måneder på å lage. Vi har lagt vekt på å sikre god dekning og rask søknadsbehandling, også for personer med oppstart som næringsdrivende eller frilanser i løpet av 2019 eller 2020. Det var denne gruppen vi underveis tok høyde for at kunne trenge manuell behandling, sier Einan.

Statssekretær Vegard Einan (H).
Statssekretær Vegard Einan (H). Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

– Manuell behandling for krevende for NAV

Han forklarer at Stortinget i utgangspunktet la til grunn ligningen for 2017 og 2018 nettopp fordi ligningen for 2019 ennå ikke er klar. Men:

– I forbindelse med programmeringen av den tekniske løsningen, ble det klart at det ikke ville være mulig å benytte inntekter for 2017 og 2018 i en automatisert løsning. Og masse manuell behandling ble rett og slett for krevende for NAV i den prekære situasjonen etaten er i nå. Jeg mener at dette alt i alt er en god løsning som ivaretar Stortingets intensjon om en ordning som skulle dekke inntektstap som følge av pandemien nå, sier Einan.