Orkdal vgs: Musikk, dans og drama reddet – for nå ⋆ Kontekst
Creos plasstillitsvalgte, Halldis Flakne, er glad for resultatet, men understreker viktigheten av rekruttering.
Creos plasstillitsvalgte, Halldis Flakne, er glad for resultatet, men understreker viktigheten av rekruttering. Foto: Presse

Orkdal vgs: Musikk, dans og drama reddet – for nå

Et stort lokalt engasjement sikrer videre utdanningstilbud. Men rekrutteringen er et problem som må tas tak i, mener flere aktører.

Musikk, dans og drama vil fortsatt være et tilbud ved Orkdal videregående skole. Musikkultur.no skrev i går at fylkesrådmannen i Trøndelag hadde lagt fram et forslag om å fase ut MDD-linjen ved skolen.

– Vi er veldig glade for avgjørelsen i Hovedutvalget for utdanning. Dette betyr mye for distriktene sør for Trondheim, sier plasstillitsvalgt i Creo, Halldis Flakne.

– De lokale kreftene har virkelig stilt opp for denne saken. Det har betydd alt.

Les også om forløpet

Færre ungdommer

– Det kom svært mange henvendelser til oss i hovedutvalget da fylkesrådmannens forslag ble kjent, sier leder i hovedutvalget for utdanning i Trøndelag, Kari Anita Furunes.

Hun sier at de må forholde seg til at det totale antallet ungdommer i hele Trøndelag synker – bortsett fra i Trondheim.

– Fra 2017 har det samlede antallet elever på MDD-linjen ved Orkdal vgs, det vil si Vg1 MDD, Vg2 Musikk og Vg3 Musikk, gått ned fra totalt 41 elever til anslått å bli 27 for kommende skoleår. Ti av disse har søkt på Vg1 i år, sier Furunes.

Det er 32 videregående skoler i Trøndelag. Furunes mener at det er viktig å tilpasse tilbudsstrukturen på den enkelte skole både etter næringslivets behov, men også etter endringer antallet ungdommer.

– Fylkestinget har vedtatt å bevare dagens skolestruktur. Vi i hovedutvalget har ansvar for studietilbudet ved skolene og behandler hvert år hvilket tilbud det skal være mulig å søke på.

Pandemien skremmer vekk søkere

Tidligere er det blitt antydet at pandemien kan ha sin del av skylden for årets lave antall søkere til linjen. Denne påstanden kan Furunes stille seg bak.

– Pandemien har rammet kultursektoren hardt. Vi skal ikke se bort i fra at det har vært med på å senke antallet søkere i ganske stor grad.

Samtidig sier Furunes at de heller ikke kan se bort i fra at et så lavt antall søkere setter stort press på skolens økonomi. I lys av informasjonen som dukket opp etter at fylkesrådmannen kom med nedleggingsforslaget, valgte de like fullt å opprettholde tilbudet også i år.

– Men vi må se på rekrutteringen til skolene og hvordan vi skal kunne opprettholde tilbudet, sier Furunes.

Creos Halldis Flakne er enig i at antall søkere burde få en oppsving.

– Det må arbeides aktivt med rekruttering av søkere til linjen. Det er et arbeid vi må gjøre sammen; politikere, ledere, undervisere, grunnskoler, kulturskoler, rådgivertjeneste, UKM, kor og korps, sier Flakne.

Les også om tilstanden for MDD før pandemien