Oppfordrer deg til å vie en uke til kunstnerisk ytringsfrihet ⋆ Kontekst
Jan Lothe Eriksen
Jan Lothe Eriksen Foto: Marte Bjerke

Oppfordrer deg til å vie en uke til kunstnerisk ytringsfrihet

Jan Lothe Eriksen i Safemuse oppfordrer alle kunstnere og kulturaktører til å sette kunstnerisk ytringsfrihet på agendaen den første uka i mars 2020.

– Hver dag hele året burde selvsagt vært viet kunstnerisk ytringsfrihet, svarer Jan Lothe Eriksen, når vi spør om hvorfor kulturlivet skal sette av en hel uke til forsvar for den frie kunsten.

Initiativet, som har fått navnet «Fri kunst – en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet», omkranser den årlige Music Freedom Day, som arrangeres 3. mars. Neste år involveres ikke bare musikkfeltet, men hele kulturlivet i feiringen, og en hel uke tas i bruk for å poengtere viktigheten av kunstneres rett til å ytre seg fritt.

• Les også: «Å feire kunstnerisk ytringsfrihet er viktigere enn noen gang»

Håper på oppmerksomhet og forståelse

Lothe Eriksen håper at prosjektet vil bidra til større oppmerksomhet og forståelse rundt spørsmål om kunstnerisk ytringsfrihet, og en tettere kontakt mellom dem som jobber med tematikken til daglig.

– Vi håper også å løfte problemstillingen inn i mediene og overfor publikum, sier den daglige lederen i organisasjonen Safemuse.

I arrangementet, som er oppretta på Facebook, oppfordres hver enkelt aktør «til å markere kunstnerisk ytringsfrihet på sin unike måte, gjennom sine kanaler og overfor sitt publikum.»

• Les også: «Kunsten kan være en motstemme til antidemokratiske krefter»

Følgene av Ways of seeing

Lothe Eriksen mener at bevisstheten om kunstneres ytringsfrihet er større nå enn for bare få år tilbake.

– Etter hendelsene og debatten rundt teaterstykket Ways of seeing er det flere som har denne problematikken lengst fram i pannebrasken. Før tenkte man kanskje at truslene mot kunstneres ytringsfrihet ikke hadde noe med en sjøl å gjøre. Nå tar man ikke denne friheten for gitt lenger, sier Lothe Eriksen.

Han trekker også fram kulturmeldinga, som kom i november i fjor, som viktig:

– Her legger kulturministeren vekt på nettopp kunstneres ytringsfrihet, påpeker han.

• Les også: Ny rapport: Antiterrorlover blir brukt for å kneble kunstnere