Oppdatert hjul for harmonilære ⋆ Kontekst
Grunnleggende: Musikkskiven gjør harmonilære tilgjengelig for flere, og nå er den appifisert av Rulle Smit (t.v) og Askil Holm.
Grunnleggende: Musikkskiven gjør harmonilære tilgjengelig for flere, og nå er den appifisert av Rulle Smit (t.v) og Askil Holm. Foto: Rune Eriksen

Oppdatert hjul for harmonilære

Rulle Smit og Askil Holm vil hjelpe elever, lærere og musikere å forstå harmonilære, og har videreutviklet Musikkskiven og gjort den til en app.

– Denne appen vil gjøre det enklere for elever, lærere og musikere å forstå grunnleggende prinsipper i harmonilære, sier Rulle Smit og Askil Holm, initiativtagerne til utviklingen av appen «Musikkskiven» , som ble sluppet på Musikkteknologidagene 2017 på Norges Musikkhøgskole i Oslo i dag.

– Rulle og jeg har etablert kurstilbudet Låtmakerne, og reiser rundt og holder låtskriverkurs og workshops. Vi skjønte fort at de som ikke kunne noter, hadde større vanskeligheter med å komme inn i den musikkharmoniske tankegangen. Derfor dukket ideen opp om å lage en app, basert på den originale Musikkskiven, som både avmystifiserte temaet og som brukte visuelle og logiske løsninger. Det viste seg at de av elevene som jobbet med Musikkskiven på kursene våre kom lettere til forståelsen av musikkteori enn de uten, sier Askil Holm.

– Det var min søster, Margrete Smit Ellis, som for rundt ti år siden utviklet den fysiske musikkskiven, fordi hun selv hadde vansker med å forstå musikkteori, sier Rulle Smit.

– Skiven, og nå appen, er et hjelpemiddel til å forstå slikt som slektskapsforholdet mellom toner og tonearter. Den visualiserer med farger, sekund- og kvintsirkelen. Musikkskiven er et verktøy for pedagoger, studenter og elever i musikkundervisning og er ment som et supplement til musikkteoribøker.

Den fysiske skiven er konstruert som en dreieskive, der man ser hva som hører sammen ved hjelp av farger, mønstre og enkle tall.

– Hvis du ønsker å skifte toneart på en sang, vil denne enkelt kunne finne akkordene for deg. Hvis du som låtskriver har hengt deg opp i enkelte akkordrekker, så vil skiven kunne gi deg en pekepinn på hvordan du kan bryte det mønsteret og fortsatt være innenfor harmonien, sier Holm, og legger til at

– Det er mange musikere som rett og slett ikke vet hva som ordene tonika, sub-dominant og dominant betyr.

Utviklingen av appen har foregått i Norge, og er ment som en videreutvikling av selve skiven, slik at her kan du også spille av toner og akkorder. Målet er at appen skal være enkel å bruke og forstå.