Oppbemanna kulturskolen etter sammenslåing – nå vil de ha flere elever ⋆ Kontekst
Tormod Gjersvold
Tormod Gjersvold Foto: Privat

Oppbemanna kulturskolen etter sammenslåing – nå vil de ha flere elever

Den nye Åfjord kommune i Trøndelag har oppbemanna kulturskolen og står parat til å ta imot 30 til 40 nye elever.

– Vi har møtt stor velvilje i kommunen. Nå skal vi prøve å få i gang et samarbeid med skolene i den tidligere Roan kommune, så folk ser oss som relevante. Dette er nybrottsarbeid, sier rektor ved Åfjord kulturskole, Tormod Gjersvold.

• Les også de andre sakene i denne temaserien: Kommune+kommune = lykkelig kulturskole?

To svært ulike kulturskoler

Da Roan og Åfjord slo seg sammen i januar, slo de også sammen to kulturskoler med svært ulikt utgangspunkt.

– Roan hadde egentlig ikke noe fullverdig kulturskoletilbud, mens i Åfjord var det ålreit. Hvis vi skal ha et kulturskoletilbud i den nye kommunen, må det være fullverdig, med like god kvalitet til alle, sier Tormod.

• Les også de andre sakene i denne temaserien: Kulturskolerektor med svart belte i kommunesammenslåing

Må rekruttere elever

En annen utfordring er å motivere høyt kvalifiserte instrumentallærere til å kjøre langt for å gi undervisning i små bygdesamfunn. Åfjord kulturskole har dessuten en stor rekrutteringsjobb foran seg:

– Elevene i Roan har ingen tradisjon for å gå i kulturskolen. De kommer ikke på døra og ber om undervisning, sier Tormod.

Å snu holdninger blir en del av jobben.

– Samfunnet må forstå at kulturskolen ikke er en barnehage eller skolefritidsordning, men et kvalitativt kunst- og opplæringstilbud.

• Les også de andre sakene i denne temaserien: Nye Lindesnes kulturskole: Positivt med sammenslåing