Operaen lanserer læringsspill i Minecraft ⋆ Kontekst
Notis

Operaen lanserer læringsspill i Minecraft

I læringsspillet Operaen i Minecraft er Operahuset i Oslo gjenskapt i detalj. Her får elever på mellomtrinnet og i ungdomsskolen bygge sin egen scenografi. Samtidig blir de kjent med Operahuset, verkstedene og flere av yrkesgruppene som er nødvendige for å skape store forestillinger. Læringsspillet er nå tilgjengelig for alle skoler med tilgang til MinecraftEducation Edition, og er klart til bruk i undervisning i flere fag. 

–Dette er både et spill og et undervisningsopplegg som kan brukes i fag som for eksempel musikk, kunst og håndverk og samfunnsfag, forteller Frida Steenhoff Hov, formidlingssjef i Operaen i en pressemelding, hvor hun fortsetter:

– Vårt foreslåtte opplegg alene tar omtrent to skoletimer, men det er mulig å sette av mer tid til å bygge, å lære, og å utforske de mange rommene i Operahuset.

Operaen i Minecraft er utviklet i tett samarbeid mellom formidlingsavdelingen ved Den Norske Opera & Ballett, spillutviklerne i Skogliv (Norges største Minecraft-server) og Microsoft Norge, med rådgivning fra Kulturtanken. 

– Operahuset er et av Norges mest ikoniske bygg med mye spennende aktivitet både på og bak scenen. Ved å la elevene selv oppleve og utforske Operaen, tror vi de får et mye større læringsutbytte enn ved å lese en tekst eller se en video, sier Tarjei Mo Batalden i Skogliv i meldingen.

Bygger kulisser i Operaens verksteder

I Operaen i Minecraft får elevene i oppgave å bygge sin egen kulisse til operetten Orfeus i underverdenen, som hadde premiere i Operaen i desember 2021. Elevene går gjennom prosessen fra ideskaping til bygging i de ulike verkstedene, og underveis møter de karakterer som representerer ulike yrkesgrupper – en av dem er regissør Vidar Magnussen. 

Målet med læringsspillet er å gi elevene en interaktiv innføring i hvordan scenografi blir til og hvilke faggrupper som er involvert. Samtidig blir elevene kjent med hele Norges operahus – uansett hvor i landet de er.

Det følger med veiledning for lærere og flere videoer – blant annet en introduksjon med YouTube-profilen Preben «Prebz» Fjell, en filmet omvisning i Operaen, en videosnutt med Vidar Magnussen og mye mer.

Operaen i Minecraft er tilgjengelig for alle med lisens til Minecraft: Education Edition gjennom skolens Office 365-abonnement. Både elever, lærere og foresatte med barn i skolen kan få tilgang til læringsspillet.