Omsatte for 3,5 milliarder ⋆ Kontekst

Omsatte for 3,5 milliarder

Den norske musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder kroner i 2014. Dette er en nedgang på to prosent fra året før.

Norsk musikkbransje

Norsk kulturråds årlige rapport «Musikk i tall» ble offentliggjort i dag. Den totale omsetningen inkluderer inntekter fra salg av innspilt musikk, inntekter fra konsertvirksomhet, eksportinntekter, og vederlags og opphavsrettslige inntekter.

Rapporten er basert på bransjens egne tall og er utarbeidet av Rambøll Management Consulting. Den første av disse rapportene ble laget i 2012, og siden den gang har norsk musikkbransje økt omsetningen med sju prosent.

Her er noen hovedfunn:

• Inntektene fra konsertfeltet utgjør den største andelen av omsetningen. Litt over halvparten av den totale omsetningen kommer herfra.

• Salgsinntekter fra innspilt musikk, vederlag og rettighetsinntekter utgjør hver sin fjerdedel av den totale omsetningen.

• Eksporten utgjør seks prosent av den totale omsetningen. Verdien på norsk eksport er samlet 223 millioner kroner, en vekst på fem millioner kroner fra 2013 til 2014. Eksporten vokser på konsertområdet og på innspilt musikk.

• Nedgang i inntektene fra fysisk salg fortsetter. Siden 2012 har det fysiske salget hatt en nedgang på 65 prosent. Samtidig har det vært en vekst i strømming på 78 prosent.

Les hele rapporten her: Musikk i tall 2014