Ole Henrik Antonsen er ny styreleder i NOPA ⋆ Kontekst

Ole Henrik Antonsen er ny styreleder i NOPA

Ole Henrik Antonsen er låtskriver og produsent, og har vært tilknyttet studioene NewClear Sound og Waterfall. I tillegg er han redaktør i Musikkpraksis og lager podkasten «Bak spakene». Han har vært førstenestleder i NOPA det siste året, og har tre års erfaring fra NOPAs styrearbeid.

– Jeg er stolt over å bli vist denne tilliten, samtidig som jeg må si det er med en viss ærefrykt jeg går til jobben. Vi står midt i en krise som mer eller mindre hele Norge er rammet av, ikke minst musikkbransjen. Jeg er veldig bekymret for de tapene som skjer akkurat nå, men som ikke bokføres før neste år, sier Antonsen i en pressemelding fra NOPA – norsk forening for komponister og tekstforfattere, og legger til:

– Mange har sin hovedsesong i sommermånedene. Festivaler, spel og store konserter skulle faktureres av TONO i høst, og utbetales som vederlag til våre medlemmer neste år. Dette blir det ikke noe av nå, og jeg kan ikke se at noen av kompensasjonsordningene så langt vil fange opp dette. Vi trenger alle ledd av bransjen intakt når dette er over.

Antonsen ble valgt på NOPAs generalforsamling 25. mai. Jobb nummer én som styreleder blir å ivareta opphavere gjennom koronakrisa, men når denne er over, vil den nye styrelederen jobbe med å få opp norskandelen i strømming og kringkasting.

– Et annet moment er å øke verdien av musikk. Et viktig skritt i riktig retning vil være å få implementert EUs opphavsrettdirektiv, som de nordiske EU-landene nå er i gang med, sier Antonsen.

NOPAs generalforsamling ble holdt digitalt og strømmet direkte fra Sentralen i Oslo. Styret fikk også to nye faste medlemmer, Samsaya Sampda Sharma og Kjetil Bjerkestrand. På varaplass kom Anette Gilje inn som ny representant.

NOPAs nye styre består av: Ole Henrik Antonsen (styreleder), Kate Havnevik, Karoline Krüger, Tove Bøygard, Torgny Amdam, Samsaya Sampda Sharma og Kjetil Bjerkestrand. Varamedlemmer er Anneli Drecker, Eirik Myhr, Lage Thune Myrberget, Anette Gilje, Aggie Peterson, Tom Roger Aadland og Trygve Skaug.