Nytt tilbud til unge jazzkomponister ⋆ Kontekst
Hjernene bak: Ojkos, ved prosjektgruppa, som består av fra venstre Kristoffer Fossheim Håvik, Henriette Eilertsen, Magnus Murphy Joelson (bak), Andreas Rotevatn og Tina Lægreid Olsen.
Hjernene bak: Ojkos, ved prosjektgruppa, som består av fra venstre Kristoffer Fossheim Håvik, Henriette Eilertsen, Magnus Murphy Joelson (bak), Andreas Rotevatn og Tina Lægreid Olsen. Foto: Rune Eriksen

Nytt tilbud til unge jazzkomponister

Som nyutdannet jazzmusiker og -komponist, er det lett å gå på en «virkelighetskræsj». Prosjektet OJKOS har som mål å gjøre noe med det.

– I de senere år er det kommet til flere utdanningstilbud på masternivå rettet mot jazz og jazzkomposisjon, og dette har ført til at det i dag er mange dyktige komponister som har behov for en arena for å utvikle musikken sin og få den fremført av profesjonelle musikere, sier trombonist og komponist Andreas Rotevatn. Han var selv i den situasjon, og sammen med en gjeng kolleger tok han tak i utfordringen.

– Vi var fem nyutdannede komponerende musikere som hadde mange ideer, men behøvde et rom å jobbe i. Derfor dukket ideen opp om OJKOS. Ordet er gresk og betyr hus, hjem og det er nettopp det man trenger som kunstner, sier Rotevatn.

OJKOS er også en slags forkortelse for «Orkesteret for jazzkomponister i Oslo» og er altså et orkester for profesjonelle jazzkomponistar i etableringsfasen som holder til i Oslo-området. Tilbudet er rettet mot musikere i alderen 25 til 33 år som er over grunnutdanningen, det vil si bachelorgrad.

– I stedet for at vi kjemper om de samme midlene, så er tanken å gå sammen om å danne et miljø eller kollegium hvor man kan skrive musikk og få den framført i et ensemble. Vi henvendte oss til Østnorsk jazzsenter, og de tente på ideen.

Selvdrevet ensemble

OJKOS skal være en arena for komponering av ny musikk. Medlemmene skal veksle på å kunstnerisk ansvar.

– Orkesteret starter opp til høsten med faste øvelser på Victoria Nasjonal jazzscene og vil i høst øve inn mindre stykker av hver enkelt musiker, sier produsent ved Østnorsk jazzsenter, Audun Ellingsen.

I høst er det allerede satt opp to konserter, tirsdag 16.10 og tirsdag 27.11.

– Østnorsk jazzsenter skal være behjelpelig med søknader, knytte kontakter og åpne de dørene vi kan. Orkesteret skal være selvdrevet og nå til høsten er det ikke noen honorarer knyttet til deltakelse utover TONO- og billettinntekter, men målet er å kunne finne midler til drift og honorarer. Til våren, når jazzorkesteret er oppe og går, er tanken at rollen som kunstnerisk leder skal gå på rotasjon, slik at musikerne skal kunne framføre større, ambisiøse verk.

Søkere til Ojkos bør vise til høy kompetanse både som komponist og utøver og ha et moderne, personlig og progressivt uttrykk.

– Søkere kan komme fra hvilken som helst utdanningsinstitusjon og rent prinsipielt trenger ikke vedkommende å ha relevant utdannelse, så lenge kvaliteten er god nok, sier Rotevatn.

– Vi håper dette er starten på en viktig institusjon innen norsk jazz.

Foruten Rotevatn består prosjektgruppa av Magnus Murphy Joelson på trombone, Henriette Eilertsen på fløyte, Tina Lægreid Olsen på saksofon og Kristoffer Fossheim Håvik på piano.

Søknadsfrist er 1. mai, CV og lydopptak sendes til kontakt@ojkos.no eller på facebook.