Nytt digitalt studium for kordireksjon ⋆ Kontekst
KOMPETANSE TIL KORENE: Over 200 000 synger i kor i Norge, og det er stort behov for kompetente kordirigenter. Nå skal UiS utvikle nye digitale studier for å dekke behovet for etter- og videreutdanning innen feltet. 
KOMPETANSE TIL KORENE: Over 200 000 synger i kor i Norge, og det er stort behov for kompetente kordirigenter. Nå skal UiS utvikle nye digitale studier for å dekke behovet for etter- og videreutdanning innen feltet.  Foto: Olav Bjånes/UiS

Nytt digitalt studium for kordireksjon

Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger har fått 750 000 kroner for å opprette og drifte et nytt digitalt kordirigentstudium i samarbeid med Koralliansen.

 

Pengene kommer fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU), melder Universitetet i Stavanger (UiS) i en pressemelding.

– Mer enn 200 000 personer i Norge synger i kor. Disse korene har behov for kompetente dirigenter, noe som i mange mindre lokalsamfunn er en mangelvare. Det har vi lyst til å gjøre noe med, og derfor er denne tildelingen fra DIKU så viktig for oss og hele Kor-Norge, sier Harald Eikaas, avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk (UiS).

Studiet vil etter planen ha oppstart høsten 2021.

• Les også: Framtidas dirigentstjerner er klare for finale i Dirigentløftet

 

Fleksibelt studium

Dagens etter- og videreutdanningstilbud for kordirigenter er begrenset, kostbart og samlingsbasert. Gjennom prosjektet ønsker Fakultet for utøvende kunstfag å tilby et fleksibelt studium som bygger på modellen fra Digitale dirigentstudier. De digitale studiene gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning, hvor brorparten av undervisningen foregår digitalt, samtidig som den daglige læringen foregår lokalt ved at studentene får veiledning over video til å dirigere egne kor.

• Les også: Dirigent Aage Richard Meyer vant eliteprogrammet Opptakt

Styrke bredden i norsk korliv

Koralliansen, som organiserer mer enn 2500 kor med til sammen 1500 kordirigenter, er en viktig og sentral samarbeidspartner til prosjektet, som går under navnet «Kompetente kordirigenter i hele landet». 

– Vi ser betydningen av kordirigentens kompetanse i det daglige arbeidet, og mener et fleksibelt utdanningstilbud er det beste tiltaket for å styrke bredden i norsk korliv, samtidig som det vil være lokalt forankret og ha en direkte gevinst for det enkelte involverte koret, sier Eikaas. 

Stavanger satser digitalt

Fakultet for utøvende kunstfag (UiS) har en ledende posisjon innenfor dirigentutvikling i Norge, særlig på digital læring. Digitale dirigentstudier har studenter fra hele Norden og gjennomføres for femte gang. Gjennom Erasmus+-prosjektet ConductIT, som fakultetet leder, jobbes det for å opprette digitale dirigentstudier for et internasjonalt marked. I tillegg til digitale dirigentstudier, har fakultetet opprettet DigJazz – Digitale jazzstudier som har oppstart i august 2020.