Nye navn i Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde ⋆ Kontekst

Nye navn i Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde

Det er oppnevnt nytt utvalg i Statens kunstnerstipend og nytt styre i Fond for lyd og bilde.

Fredag i forrige uke offentliggjorde Kulturdepartementet det nye utvalget for Statens kunstnerstipend for perioden 2018-2021. Utvalget oppnevnes hvert fjerde år, og tildeler midler etter innstilling fra sakkyndige komiteer. Komiteene er, per i dag, oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Og for ordens skyld: Det er disse komiteene, og ikke utvalget, det har vært debatt om den siste tida. Utvalget er også Kulturdepartementets rådgiver i spørsmål om Statens kunstnerstipend.

Det nye utvalget

Trude Gomnæs Ugelstad er ny leder av utvalget. Hun har 20 års erfaring som leder av kulturinstitusjoner og kunstnerorganisasjoner. Resten av utvalget ser slik ut:

Vara for lederen er Geir Are Johansen, direktør for Museum Nord. Medlemmene er: Ande Somby, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø, Sigrid Røyseng, professor ved BI og professor II ved Musikkhøgskolen, Renée Rasmussen, musiker og spesialrådgiver i LO, og Sigmund Løvåsen, forfatter og dramatiker. Vararepresentanter er juristene Ida Gjessing og Stine Baumann, daglig leder i Scenekunst Sør, Peder Horgen, skuespiller og prosjektleder i Talent Norge, Monica Borg Fure, kunstner Ebba Moi og filmskaper Erin Gjørv.

Nytt styre – Fond for lyd og bilde

Kulturdepartementet har også oppnevnt nytt styre for Fond for lyd og bilde for perioden 2018-2020. Kulturentreprenør Stein Bjelland fra Stavanger er gjenoppnevnt som styreleder.

Vara for styreleder er Susanne Næss Nielsen, Hammerfest.

Resten av styret ser slik ut:

Representanter for produsentorganisasjoner:

Medlem: Marte Thorsby, Oslo (ny)

Vara: Jørn Dalchow, Oslo (ny)

Medlem: Øyvind Sauarlia, Notodden

Vara: Kristine Knapskog, Bergen (ny)

 

Representanter for opphavsrettsorganisasjoner:

Medlem: Tove Bøygard, Oslo (ny)

Vara: Bjørn Bolstad Skjelbred, Oslo

Medlem: Trygve Luktvasslimo, Vefsn

Vara: Karianne Stensland, Trondheim

 

Representanter for utøverorganisasjoner:

Medlem: Hans Mathisen, Sandefjord

Vara: Christine Thomassen, Oslo

Medlem: Ragna Lindboe, Oslo (ny)  

Vara: Torfinn Iversen, Sortland (ny)