Ny undersøkelse fra OsloMet og Creo: Koronakrisen har ikke svekket kunstneres yrkesstolthet ⋆ Kontekst
Stolt og bekymret: Christine Thomassen.
Stolt og bekymret: Christine Thomassen. Foto: Presse

Ny undersøkelse fra OsloMet og Creo: Koronakrisen har ikke svekket kunstneres yrkesstolthet

Til tross for stor usikkerhet og manglende øvingsmotivasjon, mener majoriteten av kunstnerne i en ny undersøkelse at kunst og kultur er viktigere enn noensinne.

– Det er ingen tvil om at Creos medlemmer er hardt rammet av situasjonen. På et vis er det jo som forventet, men det gjør likevel inntrykk å se, sier Beate Elstad.

Hun er førsteamanuensis og forsker ved OsloMet – Storbyuniversitetet, og har sammen med kollegene Erik Døving og Dag Jansson gjort en studie i samarbeid med Creo. Målet har vært å kartlegge hvordan koronakrisen påvirker Creos medlemmer. 1337 personer svarte på undersøkelsen, hvor alt fra søvn og øvingsmotivasjon, til yrkesidentitet ble tatt opp.

Forskerne: Beate Elstad, Erik Døving og Dag Jansson.
Forskerne: Beate Elstad, Erik Døving og Dag Jansson. Foto: Oslomet/Privat/Jostein Fjalestad/Frida Fliflet (fotomontasje)

• Les også: Marcus Paus: «Når kulturlivets arenaer stenger, konfronteres vi også med noe mer enn tapet av inntekter, og det er tapet av mening»

70 prosent er usikre på økonomien

Usikkerheten er stor, viser funnene. To tredjedeler av respondentene forventer inntektsbortfall i 2020 sammenlignet med 2019. De individuelle forskjellene er store: teknikere og scenografer, for eksempel, melder om betydelig mer usikkerhet i økonomien enn pedagoger og kulturskolearbeidere.

– Blant frilansere og selvstendig næringsdrivende er det 43 prosent som forventer et inntektsbortfall på mer enn 50 prosent, sier Elstad.

– Blant fast ansatte er det derimot bare fire prosent som gjør det samme. Det er en stor utfordring å ivareta alle i en sånn situasjon, hvor man rammes så forskjellig, påpeker hun.

Hele 73 prosent er usikre på egen jobbsituasjon et halvår fram i tid, mens 70 prosent er usikre på egen økonomi.

– Samtidig synker usikkerheten når vi spør om to år fram i tid. Den kortsiktige usikkerheten er større. Det tyder på at mange tror denne situasjonen vil gå seg til, forklarer Elstad.

• Les også: Kulturministeren får gode skussmål for utvidet krisepakke. 650 millioner ekstra til kulturlivet

Kunsten viktigere enn noensinne

Én av fem vurderer å se seg om etter andre jobbmuligheter, ifølge rapporten. Samtidig mener de aller fleste at kunst og kultur er viktigere enn noensinne. Hele 91 prosent av respondentene svarer at de er meget eller svært stolte av yrket sitt, og 85 prosent vil fortsette i jobben de har.

Elstad tror at yrkesstoltheten var høy i utgangspunktet, og at koronakrisen antakelig har bidratt til å styrke denne.

– Mange i kulturfeltet har stått på veldig for å få disse yrkene. Dermed har de en stor faglig interesse og en sterk indre motivasjon. Sånn sett er det ikke overraskende. Men det blir spennende å se på lang sikt, om dette vedvarer, sier hun.

Mangler øvingsmotivasjon

Elstad finner det derimot bekymringsverdig at 44 prosent melder om «mindre mentalt velvære og overskudd». Nesten halvparten mangler motivasjon for å øve eller trene.

– Hjemmekontor gjør også at dette blir vanskeligere. Én fjerdedel av respondentene er redde for ikke å holde ferdighetsnivået ved like, sier Elstad.

Hun peker på at dette også kan gjelde teknikere, som er avhengige av å utøve yrket sitt live for å holde kompetansen oppe.

• Les også: Live Maria Roggen: «Kulturlivet drenerer ikke kulturlivet i en krise»

Mer ro i hverdagen

Likevel er ikke bildet beksvart. 42 prosent opplever også positive sider ved den nye hverdagen. De melder om mer ro og fleksibilitet, og tid til å fordype seg i eget kunstnerisk arbeid. Nesten åtte av ti har brukt tiden til å videreutvikle ferdigheter – alt fra å lære seg ny programvare til nytt repertoar. De som har mulighet rokerer på arbeidsplanene sine, og bruker tiden på for eksempel komponering eller hjemmestudio.

– Det er tydelig at de fleste er gått inn i en aktivt problemløsende modus. Jeg vil ikke si at det overrasker meg – det er jo ikke typisk for kunstnere og kulturarbeidere at de bare setter seg ned og gir opp, sier Elstad.

• Les også: Creo-leder Hans Ole Rian om kompensasjonsordningen: – Folk er skuffet og sinte

– Vakkert å se lojaliteten

Christine Thomassen, nestleder i Creo, er både bekymret og stolt over funnene.

– Det er en todelt følelse. Når man ser svart på hvitt usikkerheten og inntektstapet for medlemmene våre, er det en enorm bekymring, som virkelig går inn på oss. Samtidig blir jeg utrolig glad og stolt når jeg ser medlemmenes engasjement. De tar fighten på strak arm, og gjør alt de kan for å tilpasse seg og bruke situasjonen, sier Thomassen.

– Jeg synes det er vakkert å se denne lojaliteten til livsformen og yrket man har valgt.