Ny talentsatsing i Trondheim: Bruker kammermusikk for å utvikle unge musikere ⋆ Kontekst
Foto: shutterstock.com

Ny talentsatsing i Trondheim: Bruker kammermusikk for å utvikle unge musikere

Talentprogrammet Kammermusikkskolen i Trondheim har fått 3,6 millioner kroner fra Talent Norge.

Programmet skal legge vekt på kammermusikk og samspill i utviklingen av unge talenter innen klassisk musikk. Satsinga er for instrumentalister, sangere og dirigenter som er bosatt i Trøndelag, og som er i alderen 15 til 30 år.

– Deltakerne skal tilbys et individuelt tilpassa opplegg med instruksjon og mentormøter, og får gjennom prosjektet verdifull konserterfaring, sier Geir Solum, produksjonssjef i Trondheim Symfoniorkester i en pressemelding.

– I tillegg blir talentene veiledet av gjestende musikere på et høyt internasjonalt nivå, forteller han.

Kammermusikkskolen er utvikla av Talent Trondheim – et samarbeid mellom Trondheim Symfoniorkester & Opera, Trondheimsolistene, NTNU, Trondheim kulturskole og Trondheim internasjonale kammermusikkonkurranse.

Deltakerne i programmet blir tatt opp etter prøvespill eller konsertvurdering, og skal få hjelp til å etablere en utøvende musikerkarriere gjennom lokal forankring og nasjonal og internasjonal kontakt.

Det var i forrige uke at Talent Norge offentliggjorde at Kammermusikkskolen får en støtte på 3,6 millioner kroner. I tillegg har private bidragsytere gått inn med nærmere 3,7 millioner kroner.

Talent Norge jobber med å koble talentsatsinger og private samarbeidspartnere. De ulike prosjektene skal ha minimum 50 prosent støtte fra det private. Talent Norge får sine midler over statsbudsjettet. I 2019 er summen som fordeles på 36,9 millioner kroner.