Ny rapport: Antiterrorlover blir brukt for å kneble kunstnere ⋆ Kontekst
Rapper i fengsel: Valtonyc er dømt til tre og et halvt års fengsel for tekstene sine, som ifølge domstolene skal inneholde «grove fornærmelser mot kongefamilien», «glorifisering av terror og ydmykelse av dets ofre», samt trusler. Dette ifølge blant andre Freemuse.
Rapper i fengsel: Valtonyc er dømt til tre og et halvt års fengsel for tekstene sine, som ifølge domstolene skal inneholde «grove fornærmelser mot kongefamilien», «glorifisering av terror og ydmykelse av dets ofre», samt trusler. Dette ifølge blant andre Freemuse. Foto: Valtonyc/Twitter

Ny rapport: Antiterrorlover blir brukt for å kneble kunstnere

Valtonyc er én av 14 rappere som ble dømt til fengsel i Spania i fjor. Antiterrorlover er brukt for å domfelle ham. – Et stigende antall kunstnere blir fengsla, sier Srirak Plipat i Freemuse.

Srirak Plipats tilstedeværelse er sjelden forbundet med gode nyheter. Ei heller ikke i dag. Den daglige lederen i organisasjonen Freemuse jobber med å dokumentere angrep på kunstneres ytringsfrihet. Sjøl om åstedet for presentasjonen av rapporten «The state of artistic freedom» er en ærverdig villa på den fredfulle siden av Slottsparken, forblir budskapet brutalt. Verden er ikke blitt et tryggere sted for kunstnere.

– En av de mest alarmerende trendene er at et stigende antall kunstnere blir fengsla – 60 i fjor. På toppen av lista over land som fengsler kunstnere ligger Spania, etterfulgt av Kina, Tyrkia og Iran, forteller Srirak Plipat til en lydhør forsamling i Fritt Ords lokaler tirsdag 26. mars.

• Les også: Kvinnelige kunstnere er under press over hele verden

Spania er fortsatt en versting

I 2018 ble 14 rappere sendt i fengsel i Spania. Også i fjor toppa Spania lista over land som har fengsla flest musikere.

Her har antiterrorlover og en paragraf om fornærmelse av kongefamilien blitt brukt for å idømme musikere fengselsstraff.

– Dette er en annen alarmerende utvikling: Antiterrorlover er i økende grad blitt argument for å ivareta nasjonens sikkerhet. Disse lovene blir et middel for å kneble kunstnere, sier Plipat.

Ser vi på det totale antallet av angrep mot musikeres ytringsfrihet er det Nigeria, Russland og Tyrkia som topper lista over saker. Én tredel av de 270 dokumenterte sakene foregår i disse landene.

På talerstolen i Fritt Ord: Srirak Plipat.
På talerstolen i Fritt Ord: Srirak Plipat. Foto: Marte Bjerke

• Les også: Temasak om sensur i sosiale medier

Angrepene rykker nærmere

Freemuse-rapporten avdekker bare toppen av det som sannsynligvis er et massivt isfjell. Alle sakene som er omtalt er dokumenterbare saker fra 2018 – 673 i tallet, fordelt på 80 land.

– Vi ser på mønstre og trender, understreker Plipat.

Musikere er fortsatt den gruppa som er hardest ramma av angrep.

Én av dem som bekrefter utviklingen Freemuse beskriver, er John Peder Egenæs, daglig leder i Amnesty International Norge. Han er også en av flere innledere på Fritt Ord denne tirsdagsformiddagen.

– Vår vurdering er at det blir stadig mer press på ytringsfriheten og at rommet for å ytre seg blir smalere. Angrepene på ytringsfriheten, og særlig kunstnerisk ytringsfrihet, kryper stadig nærmere, sier Egenæs, og viser blant annet til debatten om teaterstykket Ways of seeing, og reaksjonen fra politikere og politi.

– Uten frihet er ikke kunstneren lenger kunstner, men sensurert eller del av et propagandaapparat, understreker Egenæs.

• Les også: Mai Khois innlegg om hvordan Facebook skader ytringsfriheten i Vietnam

Framveksten av høyreradikalt tankegods

Også Srirak Plipat peker på at angrep på kunstneres ytringsfrihet ikke lenger er et anliggende for land i sør, men at de nå foregår både vest, sør og øst i verden.

– Og det er ikke lenger bare myndigheter som angriper kunstneres rett til å ytre seg. Det er mange aktører, blant annet selskaper og ekstremister, sier Plipat.

Dreiningen mot at flere av bruddene på kunstneres ytringsfrihet nå skjer i Vesten, handler om framveksten av høyreradikalt tankegods i USA og Europa, ifølge Plipat.

• Les også: Portrett med den iranske svartmetallmusikeren Sina Winter

Minoriteter hardt ramma i Vesten

En av de nye trendene Freemuse avdekker i sin rapport er at minoritetsstemmer i større grad blir stoppa på den nordlige delen av kloden. Hele 74 prosent av angrepene mot minoritetsstemmer har skjedd på den nordlige halvkule – i Hviterussland, Canada, Tyskland, Serbia, Tyrkia, Storbritannia, USA, og dessuten Australia.

– Dette skjer i rike land, i motsetning til det man ofte ser når det kommer til denne typen saker, sier Plipat.

Det totale antallet saker som dreier seg om fengsling og arrestasjoner av kunstnere fordeler seg heller ikke veldig ulikt mellom den nordlige og den sørlige halvkule: 59 prosent av sakene har skjedd i sør og 41 prosent i nord.

• Les hele Freemuse sin rapport her.

Noen nøkkeltall

• Freemuse har dokumentert 673 saker i 80 land, som handler om angrep på kunstnerisk ytringsfrihet.

• Fire er drept: én musiker i Brasil og én i Pakistan, én danser i Pakistan og én skribent i Bangladesh.

• 60 kunstnere er fengsla. På topp: Spania (14), Kina (11), Tyrkia (11), Iran (9), Egypt (8) og Russland (2).

• 97 kunstnere ble arrestert.

• 44 kunstnere opplevde trusler og trakassering. Den vanligste årsaken var anklager om uanstendig oppførsel, den nest vanligste forhold som gjaldt politikk.

• Minst 14 kunstnere opplevde å få bevegelsesfriheten innskrenket. Dette er noe den norske organisasjonen Safemuse jobber aktivt mot i dag.

• 286 ble sensurert.