Ny rapport: 1/3 av inntektene i kultursektoren kan ha forsvunnet under koronakrisen. Musikkfeltet er hardest rammet ⋆ Kontekst
Foto: iStock/illustrasjonsfoto

Ny rapport: 1/3 av inntektene i kultursektoren kan ha forsvunnet under koronakrisen. Musikkfeltet er hardest rammet

I løpet av mars og april kan over 1/3 av inntektene i kultursektoren ha forsvunnet. Musikkfeltet har hatt den største økonomiske nedgangen, hele 50 prosent av inntektene anslås å ha falt bort. Det viser en ny rapport Kulturrådet har fått utarbeidet.

– Rapporten bekrefter våre mistanker om hvor hardt kultursektoren er rammet av koronarestriksjonene, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet i et nyhetsbrev fra Norsk kulturråd.

– Samtidig viser den hvor mangfoldig kulturøkonomien er, og hvor viktig det er med treffsikre tiltak som kan gi forutsigbarhet i en veldig vanskelig tid.

Rapporten «Koronakrisen og kultursektoren – endringer i aktivitet i mars og april 2020» er utarbeidet av Menon Economics i samarbeid med BI Centre for Creative Industries, på oppdrag fra Kulturrådet.

• Les også: Per Oddvar Johansen om kompensasjonsordningen: – De skjønner ikke hvordan vi jobber

Kristin Danielsen
Kristin Danielsen Foto: Ilja Hendel/Kulturrådet

Musikkfeltet hardest rammet

Koronakrisen har rammet økonomien i de ulike kunstfeltene ulikt, viser rapporten. Musikkfeltet har hatt den største økonomiske nedgangen, hele 50 prosent av inntektene anslås å ha falt bort fra 12. mars og ut april. I scenekunstfeltet er tallet 42 prosent, mens det er 35 prosent for visuell kunst, 25 prosent for museums- og kulturarvfeltet og 23 prosent for bokbransjen.

Offentlig sektors rolle i de ulike kunstfeltene har stor betydning for hvor bratt fallet har vært, skriver Kulturrådet. Scenekunst- og museums- og kulturarvfeltene har den høyeste andelen offentlige midler.

Basert på anslåtte sesongvariasjoner anslås det at kulturnæringen i disse to månedene har mistet en omsetning på 1,5 milliard kroner.

– Koronapandemien kommer til å få konsekvenser langt fram i tid. I ukene som kommer vil vi fortsette å samle kunnskap, og foreslå tiltak som kan gjøre at kultursektoren kommer seg gjennom denne krisen, sier Danielsen.

• Les også: Audun Molde spør: Hva skjer med live-musikk etter koronakrisen?

– Fallet i inntekter er dramatisk

Kulturrådets analyse er utført i samarbeid med Menon Economics, som i ukene som kommer vil utarbeide flere slike delanalyser. Leo Grünfeld, som leder Menons korona-gruppe, peker på at inntektsfall i en del av næringen påvirker hele næringskjeden.

– Dette fallet i inntekter er ikke annet enn dramatisk. Selv om offentlig sektors rolle er betydelig i deler av kultursektoren, ser vi at over 1/3 av inntektene likevel er blitt revet vekk. Det handler om at alle ledd i næringen er kraftig berørt. Det helt avgjørende spørsmålet nå er hvor lenge dette varer. Vi kan alle klare oss på 2/3 av inntektene en kort periode, men varer det lenge, så snus hverdagen på hodet, sier Grünfeld.