Ny pilotavtale om vederlag for bruk av visuell kunst i DKS ⋆ Kontekst
Notis

Ny pilotavtale om vederlag for bruk av visuell kunst i DKS

Avtalen skal sikre rettigheter for opphavere til visuelle verk som benyttes i Den kulturelle skolesekken.

Bono (den norske opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk) og Kulturtanken har underskrevet en pilotavtale for at det betales vederlag til rettighetshavere for bruk av opphavsrettslig beskyttede visuelle verk i Den kulturelle skolesekken.

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen.

Pilotavtalen omfatter visuelle verk skapt av norske og utenlandske kunstnere som for eksempel maleri, skulptur, fotografier, kunsthåndverk, tekstil, grafikk, tegninger, illustrasjoner, installasjoner og videoverk, som er opphavsrettslig vernet i henhold til åndsverkloven.

Avtalen omfatter kun verk som har blitt registrert i DKS-portalen under kulturuttrykket visuell kunst, og gjelder for den ordinære kunstformidlingen som gjennomføres i regi av DKS, inkludert på skoler i landet, på besøk hos utstillingssteder eller på kunstnerverksted.

Pilotavtalen løper ut året. En ny avtale med tilbakevirkende kraft kan potensielt implementeres fra 2024.

Les mer om dette på Kulturtankens sider.