Norges eldste opptak av folkemusikk ⋆ Kontekst
Mye brukt fotograf: Fotograf Narve Skarpmoen var opptatt av teknologi og er ansvarlig for opptakene av hardingfelemusikken som nå er oppdaget.
Mye brukt fotograf: Fotograf Narve Skarpmoen var opptatt av teknologi og er ansvarlig for opptakene av hardingfelemusikken som nå er oppdaget. Foto: Selvportrett/Nasjonalbiblioteket

Norges eldste opptak av folkemusikk

Voksruller fra 1903-04 med opptak av folkemusikk kaster nytt lys over historien, og er de eldst bevarte opptakene av folkemusikk i Norge.

Unik gave til Nasjonalbiblioteket:

Nasjonalbiblioteket fikk i fjor donert en samling på ti voksruller av samleren Tom Valle.

– Dette er oppsiktsvekkende, sier seksjonsleder for musikk ved Nasjonalbiblioteket Richard Gjems i en pressemelding fra Nasjonalbiblioteket.

– Opptakene vi fram til nå har regnet for å være de eldste, er fra 1910, og disse opptakene av hardingfeleslåtter er altså seks eller sju år eldre.

Opptakene har vært i Valles eie siden tidlig 70-tall og stammer fra en skraphandler i Oslo. De lå i en pappeske sammen med avspillerhodet fra Pathé, som er viktig for å få spilt dem av. Rillene på Pathé-systemet beveger seg nemlig opp og ned, i motsetning til vanlige riller som beveger seg sidelengs.

– De var på vei til fyllinga og stammer fra Nordstrand. Jeg ønsket at de skulle bli tatt vare på av Nasjonalbiblioteket, sier Valle.

• Les også: Vår kollektive kulturhukommelse

Spilt inn i Kristiania?

Fotografen Narve Skarpmoen er mest sannsynlig den som har gjort opptakene. Han var aktiv i folkemusikkmiljøet i Kristiania på den tiden og spilte selv hardingfele.

– Vi har flere kilder som er sikre på at det er Skarpmoen som har gjort opptakene, sier Hans-Hinrich Thedens, førsteamanuensis ved Nasjonalbiblioteket.

– På opptakene hører vi en stemme som snakker og kommer med oppmuntrende tilrop til musikerne. En av kildene kjenner igjen detaljer i språket hans, og har bekreftet at dette er Skarpmoen.

Han var primus motor for kappleikene i Kristiania både i 1903 og 1904, og opptakene ble trolig gjort i denne forbindelse. Skarpmoen var fra Numedal, samme område som flere av spillemennene på opptakene var fra, og han var også en venn av dem. Torstein Odden (1869–1959), Halvor O. Kravik (1859-1925) Steinar Gladheim (1883–1919) og Anders G. Stubberud (1885–1960) fra Sigdal er mennene hvis hardingfeleslåtter nå blir bevarte for ettertiden.

Detektivarbeid

Navnene til spillemennene sto skrevet utenpå eskene som rullene lå i, og på én av dem sto det også dato. Det var først når man fikk kartlagt deres liv og virke at man ble klar over at dette handlet om svært gamle opptak av norsk folkemusikk. For eksempel visste man at én av dem, Anders G. Stubberud, ikke kom til Kristiania før i 1903 og dukket opp under betegnelsen «skoleelev» på premielista for kappleiken i 1904. Videre vet man at en av de andre, Torstein Odden, emigrerte til Amerika i 1904. På den måten kunne man fastsette tidspunkt for opptakene.