Nordiske ministre med søkelys på #metoo i kultursektoren ⋆ Kontekst
Alle på ett fat: Nordisk Kulturministermøte ble avholdt i Malmö i Sverige, 9. mai.
Alle på ett fat: Nordisk Kulturministermøte ble avholdt i Malmö i Sverige, 9. mai. Foto: Bengt Flemark / Region Skåne

Nordiske ministre med søkelys på #metoo i kultursektoren

Høsten 2017 fikk #metoo stort gjennomslag over hele verden, og på de nordiske kulturministrenes møte i Malmö 9. mai ble det formulert en felles uttalelse om å fokusere på arbeidet mot seksuell trakassering og for trygge arbeidsplasser i kultursektoren i Norden.

Ministermøtet i Malmö:

– Vi, de nordiske kulturministrene, er fast besluttet på å gjøre det vi kan for å få til denne endringen og har mye å lære av hverandres erfaringer. Derfor skal denne diskusjonen fortsatt stå i fokus på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå, og den er like viktig på alle våre ansvarsområder – kultur, media og idrett.

Det nordiske samarbeidet og utveksling av erfaringer er viktig i dette spørsmålet, og Nordisk ministerråds sekretariat får nå i oppdrag å forberede hvordan diskusjonen og kunnskapsutvekslingen kan videreføres.

Flere nordiske opprop

– #metoo-oppropene har rystet de nordiske landene, og konsekvensene av rådende strukturer, mangelfullt lederskap og uvitenhet i store deler av samfunnene våre ble blottstilt. Flere ulike opprop er startet i våre respektive land, og kultursektoren har mange ganger stått i sentrum.

Ministrene understreker at diskusjonen videre er like viktig for alle ansvarsområdene deres.

Likestillingsjobben må fortsette

– Likestilling er en forutsetning for at den nordiske modellen har blitt så framgangsrik, og det er en selvfølge at vi i Nordisk ministerråd for kultur har med likestillingsaspekter i alt vi gjør. Samtidig er det åpenbart at det er mer å gjøre med utgangspunkt i det nordiske samarbeidet, og derfor gir vi sekretariatet vårt i oppdrag å forberede hvordan diskusjonen kan tas videre når det gjelder arbeidet mot seksuell trakassering og for trygge arbeidsplasser innenfor våre ansvarsområder.

Ministermøtet i Malmö 9. mai ble holdt innenfor rammen for det kulturpolitiske toppmøtet i Malmö 8.–9. mai 2018