Nasjonalballettens nye ungdomskompani ⋆ Kontekst
VED TO AV DEM: Luca Curelli og Sofia Skjønneberg er to av danserne som skal utgjøre Nasjonalballetten Ung fra høsten av.
VED TO AV DEM: Luca Curelli og Sofia Skjønneberg er to av danserne som skal utgjøre Nasjonalballetten Ung fra høsten av. Foto: Mona Askerød

Nasjonalballettens nye ungdomskompani

Ballettsjefens drømmeprosjekt er endelig realisert. I går presenterte Ingrid Lorentzen Nasjonalballetten Ung.

Ti unge dansere i aldersgruppa 17 til 23 år skal utgjøre Nasjonalballetten Ung, Nasjonalballettens ungdomskompani, som ble lansert i går. Ungdomskompaniet starter jobben til høsten og skal, ifølge ballettsjef Ingrid Lorentzen, dele scene med Nasjonalballetten ved de store produksjonene, ha to egne produksjoner i året og turnere over hele landet.

Målet med kompaniet er å øke rekrutteringa og bedre opplæringa av unge dansere.

– Nye medlemmer i kompaniet skal kunne ivareta og utvikle Nasjonalballettens særskilte stil og repertoar, sa ballettsjef Ingrid Lorentzen.

Ikke bare norske dansere

En synlig stolt ballettsjef fortalte at rekrutteringa er i full gang, og presenterte de fem danserne som allerede er rekruttert: To norske og tre fra Italia, Australia og Cuba.

– Vi rekrutterer for å få fatt i de beste norske og internasjonale danserne, sa Ingrid Lorentzen og la til at koreografen Jiri Kylian har gitt kompaniet en av sine balletter, som skal fremføres som en av de første produksjonene.

Leder for Ung-kompaniet er Kaloyan Boyadjiev, solist i Nasjonalballetten siden 2003, og pedagog i klassisk ballett.

– Vår visjon er å investere tid og kompetanse i de unge danserne og gi dem både tekniske og kunstneriske ferdigheter på høyt internasjonalt nivå, sa Boyadjiev.

Flere investorer

Kompaniet har vært ballettsjefens drømmeprosjekt i mange år, og realiseres nå med økonomisk støtte fra Talent Norge og tre private finansieringsinstanser. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, Sparebankstiftelsen og Statkraft går alle inn med midler sammen med Talent Norge. Tilsammen har de sikra midler til kompaniet for tre års drift.

På lanseringen var alle institusjonene representert, sammen med kulturminister Thorhild Widvey. Talent Norge er regjeringens tiltak for å støtte talentutvikling. Forutsetningen for å få midler herfra er at også private aktører bidrar.

– Vi kunne ikke funnet et bedre eksempel enn Nasjonalballetten Ung på prosjekter som Talent Norge skal støtte, sa kulturministeren, og roste ballettsjef Lorentzen for å styrke balletten og operahuset.