Nå kommer masterutdanninga for lærere i praktiske og estetiske fag ⋆ Kontekst
NY MASTER: – Å løfte utdanninga til masternivå er et viktig grep for å øke status og kvalitet for de praktiske og estetiske fagene i skolen. Dette skal komme elevene til gode, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
NY MASTER: – Å løfte utdanninga til masternivå er et viktig grep for å øke status og kvalitet for de praktiske og estetiske fagene i skolen. Dette skal komme elevene til gode, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: KD

Nå kommer masterutdanninga for lærere i praktiske og estetiske fag

Mange av lærerne som i dag underviser i estetiske fag mangler fordypning i faget. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med. Den nye masterutdanninga skal tilbys fra 2021.

– Regjeringen ønsker at alle elever i skolen skal møte lærere med kompetanse i fagene de underviser i, og en ny masterutdanning for lærere i praktiske og estetiske fag skal bidra til det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

– Viktig grep for å øke status og kvalitet

Mens grunnskolelærerutdanningene ble femårige masterløp i 2017, har faglærerutdanningene fram til nå vært treårige. Nå er rammeplanen for den nye masterutdanninga i praktiske og estetiske fag for trinn én til 13 fastsatt. Masterfaget i utdanninga skal være enten dans, design, kunst og håndverk, drama og teater, kroppsøving og idrettsfag, mat og helse, eller musikk. 

– Med hjelp av gode lærere bygger disse fagene elevenes nysgjerrighet og skaperglede. De viser elevene verdien av samhandling, aktiv deltakelse og praktisk arbeid. Dette er fag som både gir viktig kunnskap og gode ferdigheter, og som bidrar i skolens dannelsesoppdrag. I et folkehelseperspektiv er de uunnværlige. Derfor må vi også her ha høyt kvalifiserte lærere. Å løfte utdanninga til masternivå er et viktig grep for å øke status og kvalitet for de praktiske og estetiske fagene i skolen. Dette skal komme elevene til gode, sier Asheim.

Skal fordele fem millioner til utdanningsinstitusjonene

Kunnskapsdepartementet skal i 2020 fordele fem millioner kroner til institusjoner som trenger støtte for å kunne tilby utdanninga. I 2021 og 2022 er det avsatt ytterligere 2,5 millioner årlig. Den nye utdanninga skal implementeres gradvis fra 2021.

Arbeidet med den nye masteren er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, skolen og lærerutdanninga.