Nå kan også frilansere bli syke ⋆ Kontekst
To sider: Jeg er veldig glad for at denne lovendringa er kommet, men skuffa over at situasjonen for de selvstendig næringsdrivende fortsatt er den samme, sier Liv Runesdatter.
To sider: Jeg er veldig glad for at denne lovendringa er kommet, men skuffa over at situasjonen for de selvstendig næringsdrivende fortsatt er den samme, sier Liv Runesdatter. Foto: Marte Bjerke

Nå kan også frilansere bli syke

Frilansere blir likestilt med arbeidstakere i folketrygdloven, med 100 prosent dekning og et bedre beregningsgrunnlag for sykepenger. Men mange kunstnere vil ikke nyte godt av endringene.

Liv Runesdatter har engasjert seg for frilanseres rettigheter i mange år, og er svært glad for at arbeidet MFO har lagt ned endelig har gitt resultater.

– Dette unner jeg frilanserne og det var absolutt på tide! Loven var grunnleggende urettferdig. Frilansere er i et arbeidsforhold og betaler inn trygdeavgifter til fellesskapet. Jeg er veldig glad for at denne lovendringa er kommet, men skuffa over at situasjonen for de selvstendig næringsdrivende fortsatt er den samme, sier sangeren, komponisten og produsenten.

Paradoksalt nok er hun sjøl selvstendig næringsdrivende, og får ikke endra sine betingelser.

Flere seire for frilanserne

Endringene i folketrygdloven innebærer at frilansere, altså de som har midlertidige ansettelsesforhold og som mottar lønn, nå har rett til 100 prosent dekning ved sykdom. (Se faktaramme.) Tidligere fikk denne gruppa bare dekt 65 prosent av inntekten dersom de blei syke. I tillegg er beregningsgrunnlaget for sykepenger og andre sykelønnsytelser, som for eksempel foreldrepenger, utvida fra fire uker til tre måneder. Loven gir dessuten mulighet for å bruke skjønn. MFOs nestleder Anders Hovind er svært fornøyd.

– Beregningsgrunnlaget er utvida for å kunne ta hensyn til dem som har skiftende arbeidsforhold. De får nå et bedre grunnlag for å beregne hva de faktisk har tjent, hvis de er så uheldige å bli syke. Loven er heller ikke lenger like rigid. Hvis beregningsgrunnlaget avviker mer enn 25 prosent fra årsinntekten, åpnes det for å bruke skjønn, forklarer Hovind.

Det at frilanserne nå får 100 prosent sykelønnsdekning er ekstra gledelig, synes Hovind.

– MFO har jobba lenge for denne endringa. Endringsvedtaket er et resultat av dette arbeidet, godt hjulpet av Kunstnernettverket, hvor vi har en plass i trygde- og pensjonsutvalget, sier han. 

Status quo for næringsdrivende

For de selvstendig næringsdrivende kunstnerne er det ikke like god grunn til begeistring. De vil fortsatt få dekt kun 65 prosent av inntekten fra 17. dag dersom de blir syke. Liv Runesdatter mener at en dekning på 100 prosent bare er rett og rimelig.

– Selvstendig næringsdrivende betaler mer i trygdeavgift over skatteseddelen enn arbeidstakere, hele ni prosent av inntekten. Det bør være en form for rettferdighet ved at det du betaler inn til fellesskapet i form av skatt og trygdeavgifter faktisk følger deg, en sømløs opptjening av rettigheter uavhengig av hvilke jobber du har, sier Runesdatter.

Hun mener at selvstendig næringsdrivende bør ha full sykepengedekning fra 17. dag, slik arbeidstakere har.

– Det er ingen gode argumenter for at selvstendig næringsdrivende ikke skal ha 100 prosent dekning på linje med arbeidstakere. Her er det kun snakk om en statlig besparing på bekostning av en liten gruppe, mener Runesdatter.

Folketrygdloven

• Først en begrepsoppklaring: Frilansere i denne sammenhengen er dem som har et midlertidig ansettelsesforhold og som mottar lønn, mens selvstendig næringsdrivende er dem som mottar honorar for oppdrag.

• Frilansere får nå 100% sykelønn fra første dag på lik linje med arbeidstakere, mot tidligere 65%.

• Beregningsgrunnlaget for sykepenger og andre sykelønnsytelser skal være på tre måneder, mot tidligere fire uker. Dersom grunnlaget avviker med mer enn 25% fra årsinntekt, skal det brukes skjønn.

• Endringene har ennå ikke trådt i kraft, men trår trolig i kraft i sommer (etter at de er blitt behandla i statsråd).

• Ingen endringer for selvstendig næringsdrivende. De får fortsatt dekt 65% av inntekten ved sykdom, fra 17. dag. (Det kan være greit å ha med seg at ansatte får dekt de første 16 dagene av en sykemelding av arbeidsgiver, fra 17. dag overtar NAV.)

• Beregningsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende er inntekten de siste fire år.