Nå kan du søke Statens kunstnerstipend ⋆ Kontekst
Foto: IStock/Jane_Kelly

Nå kan du søke Statens kunstnerstipend

Norsk kulturråd har lagt ut søknadsskjema til Statens kunstnerstipend, og anbefaler deg å være tidlig ute til søknadsfristen 16. oktober.

Stipendordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, heter det i nyhetsbrevet fra Kulturrådet.

Ved tildeling skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. Det tas ikke hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner, religiøs eller politisk oppfatning, kjønn eller alder. Stipendene skal tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Men det kan gjøres unntak fra denne regelen.

Er du student i mer enn 50 prosent i 2020, kan du ikke søke stipend. Det innebærer at du tar 15 studiepoeng, eller mer, per semester.

Stipendene som skal deles ut er arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Søknadsfristen er altså 16. oktober.

Les mer om kunstnerstipendene her. Kulturrådet har også lagd en ny video som svarer på vanlige spørsmål om stipendene og søknadsskrivingen.