Nå kan du søke på kunst- og kulturstipend fra Oslo kommune ⋆ Kontekst
Notis

Nå kan du søke på kunst- og kulturstipend fra Oslo kommune

For 2023 skal det deles ut 4,4 millioner kroner i kunst- og kulturstipend fra Oslo kommune.

Beløpet er en dobling fra året før, og betyr at enda flere vil få muligheten til å motta stipend. Det er mulig å søke på en av seks stipendkategorier.

Søknadsfristen er 15. september.

Informasjon om de ulike stipendordningene:

Diversestipend
Diversestipendet kan brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke, konkrete prosjekter, materialer, reise- og studier m.m.
Les mer

Etableringsstipend
Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere mellom 18-35 år i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.
Les mer

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling
Stipendet gis til utenlandsopphold for oslokunstnere og opphold i Oslo for kunstnere basert i utlandet.
Les mer

Kulturprofilstipend
Stipendet gis til nyskapende scenekunst rettet mot barn og unge.
Les mer

Talentstipend
Talentstipendet gis til kunstnertalenter i alderen 18 til 26 år.
Les mer

Munch- og Vigelandstipend
Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger.
Les mer