Musikkterapiens virkning kan ses i hjernen ⋆ Kontekst
Foto: IStock

Musikkterapiens virkning kan ses i hjernen

For første gang har forskere dokumentert at hjernene til musikkterapeut og pasient synkroniseres under behandling.

– Denne studien er en milepæl i musikkterapiforskningen, mener Jorg Fachner, hovedforfatter bak studien, og professor ved avdelingen for Musikk, helse og hjernen ved Anglia Ruskin University (ARU) i Cambridge i England.

– Musikkterapeuter rapporterer at de opplever følelsesmessige endringer og en kontakt med pasienten under behandling. Vi har nå kunnet dokumentere dette ved å bruke data fra hjernen, sier Fachner til universitets nettside, som publiserte nyheten 25. juli.

Kartlagt to hjerner samtidig

Dette er den første musikkterapistudien som tar i bruk såkalt hyperskanning av hjernen. Denne metoden kartlegger aktiviteten i to hjerner samtidig, og gjør det mulig for forskerne å bedre forstå hvordan mennesker kommuniserer på et dypere nivå. Forskningen er blant annet omtalt på Sciencedaily.com.

EEG-hette og filmdokumentasjon

I studien ble det spilt klassisk musikk mens pasienten snakka om en alvorlig sykdom i familien. Både pasient og musikkterapeut hadde på seg EEG-hetter med sensorer som fanger opp elektriske signaler i hjernen. De ble også filma under behandlingen.

Et øyeblikk av forandring i hjernen

På ett punkt i behandlingsøkta endra pasientens hjerneaktivitet seg fra dype negative følelser til å nå en positiv topp. Like etter innså terapeuten at behandlingen hadde effekt – hennes hjerneskanning viste dermed lignende resultater som pasientens. I intervjuer i etterkant identifiserte både pasient og musikkterapeut punktet som det øyeblikket da de opplevde at behandlingen virkelig virka.

Ved å analysere hyperskanning-data sammen med video og en transkripsjon av behandlingstimen, var forskerne i stand til å demonstrere at hjernene synkroniseres under en musikkterapiøkt. De kunne vise hvordan «et øyeblikk av forandring» faktisk ser ut inne i hjernen.