Musikkterapeuter i streik: – Vi står her for en viktig sak ⋆ Kontekst
Streikevakt: Musikkterapeutene Torgrim Vågan og Julie Mangersnes deler ut løpesedler og forklarer hva de streiker for - i dag foran Aker sjukehus.
Streikevakt: Musikkterapeutene Torgrim Vågan og Julie Mangersnes deler ut løpesedler og forklarer hva de streiker for – i dag foran Aker sjukehus. Foto: Mona Askerød

Musikkterapeuter i streik: – Vi står her for en viktig sak

Julie Mangersnes og Torgrim Vågan streiker for at alle kolleger skal ha pensjonsoppsparing.

– Akkurat nå er det litt kaldt, flirer Julie Mangersnes. Hun har sin tredje streikevakt, sammen med Torgrim Vågan. De er musikkterapeuter, og er tatt ut i sykehusstreiken som er inne i tredje uka. Julie og Torgrim ble tatt ut da streiken ble trappet opp på tirsdag. I dag hadde de morgenvakta foran Aker sykehus, og er to av de 667 personene som er ute i streik per i dag.

Kravet de streiker for er at deltidsansatte i mindre enn 20 prosent stilling skal få pensjonsoppsparing.

Les også: Hva streiker de for? (Fagbladet)

Første musikkterapeuter

– Vi opplever at folk kjenner til streiken og støtter den, sier Julie. På streikevakt deler de to ut løpesedler og informerer om streiken til dem som går inn på sjukehuset. Det er foreløpig ingen sjukehus som står stille på grunn av streik, så pasienter og kolleger strømmer inn og ut.

Både Julie og Torgrim er i streik for første gang. Og så vidt vi har kunnet bringe på det rene, er det første gang musikkterapeuter som faggruppe er ute i streik. Så er det også en ung profesjon.

– Det er jo en del av å være organisert, at man streiker når det trengs. Og vi streiker for en viktig sak. Vi er glade for at det er mulig for oss å være fagorganisert, sier de. Begge er medlemmer i Creo, og på streikevestene står det LO med store bokstaver, og ved siden har de satt på en pin med C for Creo.

Les også: Streiken fortsetter etter møte hos riksmekleren (Fagbladet)

Savner jobben

Etter tre dager i streik, sier begge at de allerede savner jobben, og synes det er synd at streiken går ut over pasientene som trenger musikkterapien. Julie jobber på barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet, og Torgrim med voksne på Søndre Oslo DPS (distriktspsykiatriske senter).

– Det er litt godt også å kjenne at vi savner jobben allerede. Da vet vi i hvert fall at vi har valgt rett yrke, sier Torgrim, og Julie bifaller.

Streiken: Pensjon til alle

Sjukehusstreiken er inne i tredje uka, og ble altså trappet opp tirsdag denne uka. Riksmekleren kalte partene inn til såkalt frivillig mekling på tirsdag, men uten resultat.

Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge, og de streikende er medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisajonen, EL og IT, Creo, Delta og Parat.

Fagorganisasjonene krever altså pensjon fra første krone for deltidsansatte og tilkallingsvikarer.

Ifølge Fagbladet gjelder kravet til sammen 4160 arbeidstakere i sykehusene. Over halvparten av dem er under 35 år.

Arbeidsgiversiden, representert ved organisasjonen Spekter, viser til at flere yrkesgrupper ved sykehusene, som leger og sykepleiere, må jobbe minst 20 prosent stilling for å få pensjonsopptjening, og at de ikke ønsker forskjellsbehandling ved sjukehusene.

Les også: Arbeidsgiverne lover alle minst 20 prosent stilling. Tomt løfte, mener fagforeningstopp (Fagbladet)