Musikkorganisasjoner forplikter seg til å jobbe med mental helse ⋆ Kontekst
Representanter fra flere musikkorganisasjoner samla i Bergen for å ferdigstille en intensjonsavtale om mental helse. Christine Thomassen t.v. i sofaen.
Representanter fra flere musikkorganisasjoner samla i Bergen for å ferdigstille en intensjonsavtale om mental helse. Christine Thomassen t.v. i sofaen. Foto: Linda Karoline Ringstad

Musikkorganisasjoner forplikter seg til å jobbe med mental helse

I dag har flere musikkorganisasjoner møttes for å ferdigstille en intensjonsavtale som forplikter bransjen til å jobbe med mentale helseutfordringer. Behovet er stort, ifølge Creo-nestleder Christine Thomassen.

– Vi jobber nå med kartlegging og «rydding», og å komme videre med hvilke problemstillinger vi først skal konsentrere oss om i dette arbeidet, forteller Christine Thomassen.

I dag møttes flere aktører fra musikkbransjen under festivalen Vill Vill Vest i Bergen, i etterkant av panelsamtalen «Psykisk helse – hva er det egentlig vi snakker om?».

• Les også: – Det ligger en slags oppfatning om at musikere skal ha det jævlig i perioder

Går ut over kunstnergjerningen

Samtalen i Bergen er en forlengelse av et arrangement under Trondheim Calling og et frokostseminar om mental helse, som ble holdt i Oslo 13. september. Her ble det foretatt en uhøytidelig undersøkelse blant de frammøtte – en temperaturmåler på hva musikere, og spesielt frilansmusikere, opplever som aller tyngst i hverdagen.

70 prosent av de 40 som svarte, forteller at de jevnlig opplever psykiske utfordringer knytta til sitt arbeid. Rundt 50 prosent opplever problemene som ødeleggende, og mange har vurdert å avslutte karrieren som kunstnere.

– Utfordringen er at det er summen av mange faktorer som gjør at arbeidshverdagen blir krevende. Det er ikke nødvendigvis ett element som er avgjørende, påpeker Thomassen.

• Les også: Kunstfag for bedre mental helse

Usikre arbeidsforhold og økonomiske utfordringer

Hun forteller at usikre arbeidsforhold og økonomi er det som troner desidert høyest på lista over faktorer som gir mentale helseutfordringer.

– Etter det følger for stor arbeidsbelastning og prestasjonsangst, sier Thomassen, som understreker at undersøkelsen kun gir et øyeblikksbilde, men likevel kan si noe om en tendens.

• Les også: Familiestøtten er viktig for frilansere

Lavterskeltilbud som ikke koster mye

Creos landsmøte vedtok i fjor at ett av Creos satsingsområder skal være scenekunstmedisin. Blant målene for denne landsmøteperioden er at alle kunstnere skal vite hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

– Vi må ha et lavterskeltilbud, som folk også har råd til. Min opplevelse er at det sjelden dreier seg om tunge angstlidelser og depresjon. Mange trenger rett og slett noen å snakke med, noen som forstår deres situasjon, sier Thomassen.

• Les også: Slik takler vi prestasjonsangst

Mange føler seg ensomme

Nestlederen trekker fram åpenhet som avgjørende for å bekjempe psykiske helseutfordringer.

– Mange føler seg også ensomme, sitter aleine med søknadsskjemaer, budsjetter og hele det kunstneriske prosjektet sitt. Her kan vi i Creo bidra med panelsamtaler, seminarer og å legge til rette for møteplasser, sier hun.

En del av jobben framover vil bestå i å finne ut hva som er helsevesenets jobb, hva som er individets jobb, hva interesseorganisasjoner og fagforeninger kan gjøre, og hva oppdragsgivere kan ta ansvar for.

– Det er nødvendig å bli konkret og å fordele ansvar ut fra hvem som har forutsetning for å gjøre hva med hvilke problemstillinger, forklarer Thomassen.