Musikklinje med talentsatsing ⋆ Kontekst
TALENTPLASS: Edvard Munch videregående skole i Oslo åpnes for elever høsten 2015. Skolen skal ha et eget musikktilbud for talenter.
TALENTPLASS: Edvard Munch videregående skole i Oslo åpnes for elever høsten 2015. Skolen skal ha et eget musikktilbud for talenter. Foto: Illustrasjonsfoto

Musikklinje med talentsatsing

Musikklinja på den nye Edvard Munch videregående skole i Oslo gir talenttilbud i samarbeid med Barratt Due.

Edvard Munch videregående skole, som starter opp i Oslo til høsten, får en musikklinje som vil gi mer tid til hovedinstrument enn det som er vanlig ved musikklinjene. Opptil ti plasser på musikklinja på hvert trinn er åpne for elever som samtidig tas opp i talentprogrammet på Barratt Due. Disse vil få to timer undervisning på hovedinstrument med lærer fra musikkinstituttet, hvor den ene timen dekkes av Edvard Munch og den andre av Barratt Due. Elevene fritas ikke fra kompetansemål i læreplanen, men individuelle tilpasninger kan gjøres for å gi mer tid til utøving.

– Jeg synes det er fint at vi kan tilrettelegge for elever som satser på musikk. Vi har derfor inngått et samarbeid med Barratt Due. Ordningen skal ivareta musikktalentene, forteller skolens rektor, Ellen Larsen.

Følger rammene i læreplanen

Hun presiserer at det brede tilbudet i studieretning musikk vil være som på andre musikklinjer.

– Vi forholder oss til de samme rammene i læreplanen, men elevene som tilhører Barratt Due kan forsere i noen fag, og det vil frigi tid, sier hun.

En av skolens hovedmålsettinger er å utvikle et oppdatert tilbud i tråd med feltets behov, og skoleledelsen vil utnytte handlingsrommet i læreplanen.

– Derfor legger vi opp til skreddersøm for den enkelte elev. Vi planlegger også større prosjekter med blant annet Ultimafestivalen og Øyafestivalen. Vi er svært opptatt av sjangerbredde, og dette får vi støtte på fra alle våre samarbeidspartnere innenfor musikkfeltet, sier Christine Wergeland Sørbye, prosjektleder for skoleutviklingen ved Edvard Munch-skolen.

Ivareta elever som satser på musikk

Siden 2011 har «Musikk på Majorstuen» tilbudt musikklinje på 5. til 10. trinn. Tilbudet på Edvard Munch skole er tenkt å blant annet ivareta elevene som allerede har fått musikkundervisning ved Majorstuen skole i flere år. Det er Alf Richard Kraggerud, prorektor ved Barratt Due musikkinstitutt, som har tatt initiativ til avtalen.

– Barratt Due er svært glad for det kommende samarbeidet med Edvard Munch videregående skole. Det vil gi oss muligheten til sammen å sy en bedre helhet for elevene og til å tilrettelegge for et mer optimalt løp før og inn i høyere utøvende musikkutdanning, sier Kraggerud.

Nødvendig å satse

Eva Herheim, som i dag er en av avdelingslederne for musikklinja på Manglerud videregående skole, håper den nye musikklinja vil være attraktiv for dem som planlegger å søke høyere musikkutdanning.

– Jeg håper opplegget ved Edvard Munch videregående skole vil gjøre skolemyndighetene oppmerksomme på nødvendigheten av å satse mer på det utøvende i musikkfaget. Barratt Due og Norges musikkhøgskole har i flere år påpekt at musikklinjene generelt rekrutterer færre til høyere utdanning enn før, og det er en kjent sak at dagens fagplaner i musikk er dårlig tilpasset de som vil ha tid med hovedinstrumentet sitt, sier Herheim.

Musikklinja på Manglerud videregående skole legges ned fra høsten, og flere av lærerne er involvert i å bygge opp musikklinja på den nye Edvard Munch videregående skole.

Skreddersøm

Debatten om innholdet i musikklinjene har gått i flere år. Her på musikkultur.no ropte lærer Erlend Tunestveit varsko. Flere tar til orde for at musikkfagene er modne for en nyorientering, kanskje til og med en «ekstrem makeover», slik at linja kan fungere både for talentene og breddeelevene.

– Vi venter spent på departementets arbeid med ny fagplan for musikk i videregående skole. Inntil videre må vi holde oss innen rammen av læreplanen. Vi vil imidlertid tilrettelegge best mulig for den enkelte elev på Edvard Munch videregående skole, sier Rannveig Egenberg.

Hun er en av avdelingslederne ved musikklinja på Manglerud videregående skole, og er med å organisere musikktilbudet ved Edvard Munch videregående skole, som er helt i støpeskjeen.

Hun mener det kan tenkes at den nye musikklinjen blir mer attraktiv enn andre musikklinjer, fordi de her vil etterstrebe fleksible løsninger for hver enkelt elev.

– Elever som vil satse på musikk og på instrumentet sitt, har fått vanskeligere vilkår etter Kunnskapsløftet. Samtidig har kravene om tilpasninger for hver enkelt elev økt. Dette gjør at vi vil bestrebe oss på å finne løsninger for den enkelte, sier hun.

Hun er spent på hvem som søker den nye skolen.

– Alle som søker blir innkalt til prøvespill, og det blir mulig å komme inn både på karakterer og ferdigheter. Slike opptaksregler har Oslo kommune heldigvis praktisert i flere år, det er det som gjør musikklinja meningsfull, sier hun.

Det er søknadsfrist til videregående skoler 1. mars. Alle som ønsker å være elev ved Munch videregående skole, må søke.

Husk å søke skole

Søknadsfrist til videregående skoler er 1. mars.

Edvard Munch videregående skole er en helt nye skole i Oslo, med adresse Ullevålsveien 5.

Skolen tar imot elever fra høsten 2015.